Syri i Vizionit

“Syri i Vizionit” ka për qëllim promovimin e demokracisë lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në Kosovë. Në përpjekjet e vazhdueshme për praktika demokratike, “Syri i Vizionit” i ka dhënë rol të veçantë promovimit të qeverisjes së mirë, përgjegjësisë, transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje.

Në përputhje me këto objektiva, OJQ Syri i Vizionit që nga themelimi në vitin 1999, ka intervenuar me afër njëqind projekte në sektorë të ndryshëm të shoqërisë si: demokratizimi i shoqërisë, ndërtimi i paqes, promovimi i të drejtave të njeriut, forcimi i shoqërisë civile, monitorimi i institucioneve, zhvillimi ekonomik, mobiliteti urban, dialogu social, rrjetëzimi me organizata tjera  etj. që realizohen me aktivitetet e vet organizatës dhe përmes rrjeteve me partnerë.

Syri i Vizionit mbledh në tryezë akterët përgjegjës për të drejtat e fëmijëve

Gjakovë, 24 prill- Syri i Vizionit, në partneritet me organizatën Save the Children, kanë publikuar raportin e monitorimit të...më shumë

Mbahet punëtoria për subvencione dhe grande në nivel lokal

Pejë, 17 prill 2014 - Organizata Syri i Vizionit (SiV) në bashkëpunim me Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në...më shumë

Takimi publik për “Biznes Plane – Të Gjelbra dhe Inovative ” 2014

Pejë 14 prill- Ne kuadër të garës rajonale për “Biznes Plane – Të Gjelbra dhe Inovative 2014”, organizata...më shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja