mendo globalisht,
vepro lokalisht
Gëzuar Vitin e Ri 2016
Happy New Year 2016

Syri i Vizionit ka për qëllim promovimin e demokracisë lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në Kosovë.