Syri i Vizionit

“Syri i Vizionit” ka për qëllim promovimin e demokracisë lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në Kosovë. Në përpjekjet e vazhdueshme për praktika demokratike, “Syri i Vizionit” i ka dhënë rol të veçantë promovimit të qeverisjes së mirë, përgjegjësisë, transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje.

Në përputhje me këto objektiva, OJQ Syri i Vizionit që nga themelimi në vitin 1999, ka intervenuar me afër njëqind projekte në sektorë të ndryshëm të shoqërisë si: demokratizimi i shoqërisë, ndërtimi i paqes, promovimi i të drejtave të njeriut, forcimi i shoqërisë civile, monitorimi i institucioneve, zhvillimi ekonomik, mobiliteti urban, dialogu social, rrjetëzimi me organizata tjera  etj. që realizohen me aktivitetet e vet organizatës dhe përmes rrjeteve me partnerë.

Analizë e faktorëve ndikues në punësimin e të diplomuarve në hoteleri

Pejë, 22 korrik– Në punëtorinë e parë në komunën e Pejës, është diskutuar për perceptimet...më shumë

Fëmijët nga Kosova pjesë e shkollës verore me fëmijët e vendeve të rajonit

Shkodër, 16 Korrik - Grupi i fëmijëve nga Kosova po merr pjesë në shkollën verore që po mbahet në Razem...më shumë

Me prindërit trajtohen çështjet e sigurisë nëpër shkolla

Pejë, 07 Korrik- SIV në partneritet me QHDP kanë mbajtur një takim pune me prindërit e fëmijëve të shkollave...më shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja