mendo globalisht,
vepro lokalisht

Hartohet doracaku për praktikën profesionale

14.06.2019

13 qershor 2019, Prizren - Në kuadër të programit SEED FazaII është hartuar doracaku udhëzues për praktikën profesionale në shkolla tëmesme profesionale për profilet e hotelerisë dhe turizmit. 

Me këtë rast është mbajtur një punëtori me mësimdhënësit eprofilit të hotelerisë dhe turizmit nga shkollat profesionale “Kadri Kusari”Gjakovë dhe “Ymer Prizreni” Prizren, në mënyrë që ky doracak të fillojë tëzbatohet gjatë vitit të ri shkollor. 

Mësimdhënësit e profilit të hotelerisë dhe turizmit do tëmbajnë takime dhe konsultime me bizneset lokale në mënyrë që vitin e rishkollor nxënësit të cilët vijojnë praktikat profesionale në biznese dhe tëpërfundojnë praktikat sipas doracakut. 

Programi SEED Faza II zbatohet nga organizata Syri i Vizionitdhe Volkshilfe Solidarität me mbështetje nga Agjencia Austriake për Zhvillim –ADA.