mendo globalisht,
vepro lokalisht

Shkodrani përball sfidave, forca e vetëbesimi i mundësuan shkollimin e punësimin

09.11.2022

Kjo video tregon udhëtimin dhe përvojen sfiduese të Shkodran Ademaj, i cili bën pjesë në mesin e 324 të rinjëve që përfituan nga shumë trajnime dhe programe aftësimi që u zhvilluan në kuader të projektit Fuqizimi dhe punësimi i të rinjve, grave, dhe grupeve tjera në nevojë në pesë komuna të Kosovës” që po imlementohet nga organizatat Syri i Vizionit, The Ballkan Forum në partneritet me Komunën e Istogut, mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian.

Shkodrani përfitoi duke e  vijuar punen praktike në komunen e Istogut  dhe është një nga 24 personat me aftësi të kufizuar që u trajnuan dhe u aftësuan për punë dhe u punësuan në kuadër të projektit. Nga ky përfitim Shkodrani ndjehet shumë i fuqizuar dhe i lumtur me përvojen e punes në komunë. Ai shpreson që ky komunitet të vazhdon të përkrahet, mos të diskriminohet dhe të trajtohen në mënyrë të barabartë në treg të punes.

Për më shumë ndiqeni tregimin e Shkodranit.

https://youtu.be/mv0z247lYNo