mendo globalisht,
vepro lokalisht

Suksesi i Sadmirit në biznesin e përbashkët me babain

09.11.2022

Sadmir Kiametović që vjen nga komuniteti boshnjak është njëri nga 20 përfituesit e grantit  që u themelua si fond për ndërmarrjet private apo bizneset ekzistuese për të nxit/stimulu krijimin e vendeve të reja të punes sidomos për të rinjtë, gratë dhe grupet tjera në nevojë në planin afatgjatë.


Sigurimi i granteve të vogla për ndërmarrjet private u mundësua në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe punësimi të rinjve, grave, dhe grupeve tjera në nevojë në pesë komuna të Republikës së Kosovës” që po imlementohet nga organizatat Syri i Vizionit, The Ballkan Forum në partneritet me Komunën e Istogut, mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian.  


Për më shumë ndiqeni tregimin e Sadmirit   

https://youtu.be/ipwwjdT8xFU