mendo globalisht,
vepro lokalisht

Zhvillimi ekonomik

1    PERSPEKTIVA RURALE


2    MBËSHTETJA E NDËRMARRJEVE TË VOGLA

 

3    ZHVILLIMI I TURIZMIT


4    ORGANIZIMI I PANAIREVE


5    PROMOVIMI I NDËRMARRËSISË