misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2001 godini


Zvanično je organizacija sa sadašnjim imenom registrovana u septembru mesecu 2001 godine. Zahtev je predat još u junu mesecu. Registracija po zakonima iz onog vremena je vršeno u Kancelariji za registraciju NVO-a kod UNMIK-a, gde je organizacija registrovana pod brojem 5101044-2. Sa osnivačkim aktom registracije organizacija je i zvanično dobila naziv koji i danas nosi “Syri i Vizionit” (“Oko Vizije”). Organizacija je tada okupljala oko 40 aktivista volontera.


Određivanje misije i vizije organizacije

U ovom periodu je određena vizija organizacije, njena misija i objektivi, koji manje više ostaju isti do današnjeg dana. NVO “Syri i Vizionit” organizacija koja za cilj ima promovisanje demokratije i učešća građana na Kosovu, sa koncentracijom na region Peći. U stalnim zalaganjima da bi implementirali demokratske prakse, NVO “Syri i Vizionit” pridaje posebnu važnost promovisanju dobrog upravljanja, odgovornosti, transparentnosti i učešću u razne sfere civilnog društva. U praksi, projekti NVO-a “Syri i Vizionit” iziskuju osnivanje jedne konstantne veze između opštinskih zvaničnika i aktera civilnog društva na indiviualnom i nacionalnom nivou. Objektivi organizacije koji su određeni još u tom periodu su:
- Priprema i raznošenje tačnih informacija i proverenih od građana
- Promovisanje i podizanje svesti javnosti vezano za urgentne socijalne problematike kod širih masa, posredstvom delovanja koje povećava svest
- Podrška građanstvu sa zastupanjem/zalaganjem i veštinama lobiranja kroz timski rad i umrežavanje na način da se praktikuje sprovođenje njihovih elementarnih prava i da se mogu iskušavati institucije.


Časopis

I ako nije bila jedina aktivnost, tokom 2001 godine, objavljivanje časopisa je i dalje bilo glavna aktivnost organizacije. Posredstvom časopisa ‘Vizioni’ je okupljala čitaoce, članke i analize koje otvaraju debate o društvenim problemima, adresiraju puteve rešavanja problema i mobilizira omladinu u zajedničkim aktivnostima na razrešenju problema. Omladinski časopis “Vizioni” je bila jedna otvorena forma za sve zainteresovane koji žele učestvovati i pružali doprinos na ovom projektu. Ovo je bio najznačajniji projekat organizacije u to vreme. Do kraja godine časopis je objavio i broj 14. Osim USAID-a ove godine se ponudio još jedan donator, rad organizacije je sada podržavao i KFOS teme članaka koje je tretirao časopis su bile problematike mladih, polne jednakosti, demokratizacije, zastupanja/zalaganja, ljudska prava, životne prepreke, obrazovanje, aktivnosti, vizije, ambijent/životna sredina, otvoreno društvo, članci iz sfere umetnosti, turizma, protiv-trafikinga, moda, sport, kultura i druga društvena pitanja. Časopis je odradio i kampanju za učešće na izborima, na prvim slobodnim izborima koje su ikad održane na Kosovu. Ciljna grupa su bili mladi uzrasta 14 – 28 godina.


Omladinska nedelja

među drugi projektima sprovedenim tokom ove godine je bilo i organizovanje Omladinske Nedelje u septembru 2001 godine. Projekat se realizovao u okviru saradnje i stvaranja partnerstva sa raznim institucijama. Aktivnost “Omladinska Nedelja” je organizovana od Ministarstva za Kulturu, Omladinu i Sport a i u saradnji sa Opštinom Peć a na njoj su učestvovale brojne organizacije. “Syri i Vizionit” je na ovoj aktivnosti uzela učešće kroz organizovanje jednog predstavljanja u Specijalnoj Školi za Slepe “Dr. Xheladin Deda” u Peći. U ovoj školi koja je jedina ove vrste na Kosovu, pripremljen je jedan umetnički program na kom su učešća uzeli i zvaničnici opštine, zvaničnici iz sfere obrazovanja i mnogi drugi. Program je bio pripremljen od učenika ove škole i sadržavao je muzički deo od samih učenika, kao i njihove recitale, i raznovrsne radove u slikarstvu i td. Na kraju je organizovan i jedankoktel sa svim zvanicama i učesnicima.


Vizion Party

Jedna druga forma aktivnosti iz ovog perioda su bile otvorene aktivnosti za omladinu. "Vizion party" je bila jedna mogućnost za okupljanje omladine, kako bi ih okupili oko vizije organizacije. Inače, u vreme kad u Peći i na posleratnom Kosovu još nije bilo organizovanja, ove večeri su bile prkošenje razorenosti i patnjama a koje je ostavio rat,  to je bio jedan od načina da se mladi organizuju kako bi oksili slobodu. Omladinske večeri su se pretvorile u aktivnosti koje su prikupljale energiju hiljadama mladih iz Peći i orjentisali su ih ka aktivizmu, jer su ova okupljanja bila i kreativna komponenta. ta okupljanja su bila i "party", i slikarske izložbe, i modne revije, i sportske prezentacije. Posle jedne poduže ankete časopisa, Vizioni je odabirala talente godine na raznim poljima, ličnosti godine, najglasaniji par, model godine, sportistu… “Vizioni” je stvarao takmičenja gde je učestvovalo puno pojedinaca i činio je da oni budu posebni od grupe. Inače, u mesecu septembru je održan koncert kako bi se održalo obeležavanje osnivanja organizacije i rada koji je realizovala “Syri i Vizionit”. Na ovoj aktivnosti je učestvovalo približno 1000 osoba. Ovo je bila jedna mogućnost za promovisanje posla koji je odrađen, kao i afirmisanje plana koji će se ostvariti u buduće. Učestvovali su zvaničnici iz vlasti, međunarodni zvaničnici i jedan veći deo poznatih umetnika: "Etno engjëjt", "Marigona", Adelina Thaçi, Dany Boy, Geza & Edi King, Petrof, Ritmi i jetës, Fjolla Lika, Shekulli XXI, Generation X, M4, ličnosti kao sportista Enver Idrizi i Miss Kosova 2001 Mimoza Harxhi, kao i plesači Art Design i Tika Dance.