misli globalno,
deluj lokalno

Svaki dan je dan mira

27.09.2011

Peć: 27 septembar – Sa motom “Svaki dan je dan mira” danas u opštini Peć je održana jedna aktivnost sa učenicima osnovne škole “Džemal Kada”.
Posredstvom crteža ovi učenici su izrazili svoju viziju mira, i šta za njih znači mir te kako se on simbolizira; ovakvo nešto su najbolje izrazili oni posredstvom mnogih crteža koje su ostvarili u centru grada.

Ova manifestacija je organizovana od organizacije Care Internacional i ProPeace-a u saradnji sa lokalnom organizacijom Kosovska Grupa za Sprečavanje Konflikta kao i u partnerstvu sa ovdašnjim udruženjem NVO “Syri i Vizionit” iz Peći a koje je članica mreže ProPeace, a koja ima evo već dve godine kako implementira projekat za sprečavanje konflikta na Kosovu uz finansijsku podršku od Evropske Komisije.

Cilj ove aktivnosti je bio da se pokaže svima koji žive na Kosovu ili bilo gde drugde, da ne samo jedan dan je dan koga treba održati u miru, nego da je svaki dan ustvari dan mira. Realizovani crteži od učenika osnovne škole “Džemal Kada” u Peći, će se proslediti Evropskoj Komisiji, a koja je i podržavatelj ove aktivnosti.