misli globalno,
deluj lokalno

Održana javna debata o Ustavu u Peći

20.10.2011

Komisija za Amandamentiranje Ustava Republike Kosova u saradnji sa mrežom NVO-a “Demokratija na Delu” je održala u Peći javnu debatu “Ustav se menja – reci i ti svoju reč”.

Debata je imala za cilj da konsultuje građanstvo vezano za ovo pitanje: Ko se može kandidovati za predsednika, ko može predlagati kandidate za predsednika, kako će se glasati za izbor predsednika, pred kim polaže zakletvu on i ko ga može smeniti.

Debata je održana u sali Skupštine Opštine Peći i na njoj je uzelo učešća mnoštvo građana Peći a i uz prisustvo pet članova komisije za amandamentiranje ustava. "Demokratija na Delu" je u procesu održavanja debati i senzibilizirajućih kampanji kako bi povećala učešće građana u procesu izmene državnog ustava.