misli globalno,
deluj lokalno

Debatuje se Nacionalna Strategija za Kontrolu Oružja

12.11.2012

Peć- 09 novembar 2012 -  Održan je jedan javni sastanak da bi se raspravljalo o Nacionalnoj Strategiji za Kontrolu i Prikupljanje Lakog Oružja u Republici Kosova.

Cilj ovog skupa je bio da se razmotri proces strategije te da bude transparentan, sveobuhvatan gde bi sudelovale razne društvene grupe, NVO-i i da se institucijama na lokalnom novou pruži mogućnost da iznesu svoja gledišta o razmotrenom nacrtu strategije i drugih pitanja koja se tiču oružja, kako na lokalnom a tako i na nacionalnom nivou , te da se izvuku preporuke, zabrinutosti i potrebe građana koje treba da budu razjašnjene tokom razmatranja strategije.
Prisutni na ovom sastanku su bili predstavnici opština Peć, Dečane i Istok, iz institucija opštine, policije, sudstva, civilnog društva, medija kao i aktivnog građanstva koji su iznosili svoje zabrinutosti u vezi sa nesprovođenjem prethodne strategije i samih zakona kako bi imali jedan siguran ambijent a i kako bi ostvarili jednu bolju kontrolu nad ilegalnim naoružanjem koje građani poseduju a što u stvari predstavlja rizik za društvo uopšte.

Javni sastanak za ovu Strategiju je organizovan od NVO-a “Syri i Vizionit” i deo je kampanjske aktivnosti sa motom “Vreme za Delovanje”, a koje se sprovode u svim opštinama na Kosovu a nastaviće se i tokom celog meseca Novembra od instituta FIQ kao i Saferworld, zajedno sa partnerskim organizacijama po opštinama na Kosovu.