misli globalno,
deluj lokalno

Okrugli stol za borbu protiv krijumčarenja belog roblja

29.05.2015

Priština, 29 maj – Kosovski Institut za Istraživanja i Razvoj Politika (KIPRED) i partner u sprovedbi, Syri i Vizionit (SiV), organizovali su jedan okrugli stol na temi: “Zahtevi EZ-a za Kosovo: Borba protiv trgovine belim robljem” kako bi prezentirali nalaze i diskutovali oko ovog pitanja.
Ovo je treći okrugli stol organiziran u okviru projekta "Ispunjavanje zahteva EZ-a za dobro upravljanje, za daljnje Evropsko integrisanje Kosova", projekat koji je finansiran od Kancelarije Evropske Zajednice u Prištini.
Na ovom okruglom stolu su učestvovali predstavnici ključnih institucija vladavine zakona na Kosovu sa centralnog i lokalnog nivoa, kao: Kancelarija Evropske Zajednice na Kosovu, Kancelarija Državnog Tužilaštva – Ured za zaštitu i pomoć žrtvama, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Policija Kosova, Granična Policija, Osnovni Sud (đakovica), Osnovni Sud za Socijalni Rad (Peć).
Najpre, prezentirani su početni nalazi projekta od strane KIPRED-a i SiV, kako bi dalje bilo nastavljeno sa diskusijama prisutnih aktera na okruglom stolu. Okrugli stol je otvoren od strane službenice projekta iz NVO-a “Syri i Vizionit” u Peći, Vlore Gaxherri, koja je predstavila učesnicima opšte podatke o projektu.
G-đa. Ariana Qosaj-Mustafa, menadžer ovog projekta i istovremeno visoka istražiteljica u KIPRED-u, prezentirala je metodologiju istraživačkog rada, dosadašnje nalaze i preporuke na polju trgovine belim robljem.
“Iako zakonski okvir u okviru trgovine belim robljem je dovoljan, i smatrase za odgovarajući model od strane Albanije, ipak ima značajnih izazova kod sprovedbe zakona. Isto tako, potrebno je održivo finansiranje za nadoknadu žrtvama i za skloništa”- kaže g-đa Ariana Qosaj-Mustafa.
Učesnici okruglog stola su diskutovali o nalazima KIPRED-a i SiV-a i izrazili su svoje mišljenje u vezi sa efikasnijim rešenjima oko pitanja trgovine belim robljem, uključujući tu i problem prosjačenja kod dece. Diskusije su fokusirane na ispunjavanju zahteva od EZ-a od strane institucija Kosova, na način da se olakša proputovanje Kosova u pravcu EZ-a te da se prevaziđu gorenavedene problematike.