misli globalno,
deluj lokalno

Problemi sa vlasništvom iziskuju angažman svih institucija

03.06.2015

Peć, 03 juni - Predstavnici institucija koje se tiču vlasništva u Opštini Peć su raspravljali na jednom okruglom stolu o problemima koji su se istakli na sastanku sa građanima, a koji se nadovezuju sa vlasničkim pitanjem nasleđa. Nalazi koji su proizašli na sastancima održanim sa građanstvom, predsednicima i predstavnicima sela i naselja u opštinama Peć, Klina, Dečane i Istok su diskutovani na okruglom stolu, adresirajući ih i u formu preporuka za dotične institucije. Istovremeno, predstavnici i predvodnici iz Osnovnog Suda u Peći, Osnovno tužilaštvo u Peći, Policija Kosova, Notarstvo, Opštinska Skupština, Direktorijat za Katastar, Direktorijat vlasničkih pitanja, Pravna kancelarija Opštine Peć, Direktorijat za Administraciju – opštinska civilna služba, OSCE, Služba za posredovanje u Peći, Služba besplatne pravne pomoći i advokata iz Peći su međusobno raspravljali o boljem koordiniranju poslova i o izbegavanju čekanja slučajeva za građanstvo, pružanje boljih usluga i za olakšavanje posla jednih drugima u službi poboljšanja pruženih usluga.

Učesnici na okruglom stolu su se složili da treba raditi još više na podizanju svesti kod građanstva, pošto postoji mnoštvo problema u ovom sektoru, i oni se trebaju rešiti sa zajedničkim angažmanom svih aktera.

Okrugli stol je bio zaključna aktivnost na projektu “Štiti svoje vlasništvo”, koji je “Syri i Vizionit” implementirala uz finansijsku potporu od USAID/ATRC.