misli globalno,
deluj lokalno

Osniva se Dečja skupština u Mitrovici

03.06.2015

01 juni – U okviru Međunarodnog dana dece, nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa Save the Children i u saradnji sa Direktorijatom za Administraciju, konkretnije sa koordinatorom za prava deteta u okviru ovog direktorijata, su osnovali Skupštinu dece u opštini Mitrovica.

Prisutni na ovoj osnivačkoj sednici osim dece te skupštine imenovane od strane osnovnih nižih srednjih škola iz ove opštine, bili su i predsednik opštine Agim Bahtiri, predsedavajući opštinske skupštine Bislim Imeri, director za administraciju Avdullah Bejtullahu, direktorica za obrazovanje Ajmane Barani, coordinator za ljudska prava Fitim Rama, kao i direktori nekoliko ovdašnjih škola.

Predsednik opštine, osim što je čestitao na radu koji čine Syri i Vizionit i Save the Children, podstakao je decu da iznesu sve svoje zabrinutosti i obavezao se da će opština Mitrovica kao i on kao gradonačelnik podržati ih u svako doba. “Opština i njen prostorće uvek biti na vašem raspolaganju, bilo za organizovanje sastanaka, ulaganje žalbi ili zabrinutosti koje imate, uvek ćemo biti uz vas” istakao je on.

Isto tako i predsedavajući opštinske skupštine, te direktorijata za administraciju, ali i onaj iz obrazovanja su se obavezali da će podržavati dečju skupštinu pos vim pitanjima koja se tiču njih a posebno na poštovanju njihovih prava i njihove pozicije koju imaju u društvu. Također, oni su poručili deci da zajedno sa pravima koja ih sleduju isto tako da budu odani i po pitanju njihove odgovornosti i obaveza koje imaju skupa sa tim pravima a to su i njihove brojne dužnosti i obaveze.

Međutim, na ovoj osnivačkoj skupštini je izabran i predsednik skupštine. Otvorenim glasanjem je izabran Irfan Peci inače učenik osnovne niže srednje škole “Šaban Idrizi”. Novoizabrani predsednik se obavezao da će on i dečja skupština u opštini Mitrovica biti glas sve dece, bez razlike na rasu, naciju i jezik kojim govore.
Na kraju sastanka je određen i dan održavanja sledeće sednice a na kojoj će biti izabrano i predsedništvo dečje skupštine i plan aktivnosti za ovu godinu.