misli globalno,
deluj lokalno

Osniva se dečja Skupština u Prištini

16.06.2015

15 Juni – Urađeno je osnivanje Skupštine za decu u opštini Priština od strane nevladine organizacije “Syri i Vizionit” a u partnerstvu sa Save the Children i u saradnji sa Direktorijatom za Obrazovanje i jeinicom za ljudska prava u ovoj opštini.

Takođe je održana i konstitutivna sednica za decu gde je urađena jedna prezentacija rada o dečjim pravima, posebno od koordinatora za prava dece, predstavljanje rada i uloge partnera Save the Children te lokalne Syri i Vizionit kao i programa koji će ove dve organizacije realizovati u saradnji sa opštinskim institucijama što za cilj ima funkcionalizaciju i osnaživanje Dečje skupštine u ovoj opštini.

Isto tako, tokom ovog sastanka predstavnici jedinice za dečja prava u opštini Priština su izrazili spremnost za stalno podržavanje ove dečje skupštine u svim pitanjima koja se tiču njih, a posebno na poštovanju njihovih prava te njihove pozicije u društvu. Predstavnici ove jedinice su tražili od dece koja su članovi ove skupštine da uporedo sa sa pravima koja ih sleduju da budu odani i odgovornostima i obavezama koje oni imaju pošto paralelno sa pravima imaju i dužnosti i odgovornosti, i to bilo gde das u i što god da čine.

Na ovom kostitutivnoj sednici osnivanja skupštine urađen je izbor predsednika skupštine otvorenim glasanjem, gde su članovi skupštine izabrali Trinu Hoti iz O.N.S.Š “Naim Frasheri”. Upravo izabrana predsednica se obavezala da će ona i skupština dece u opštini Priština biti autentičan glas mladih, bez razlike na rasu, naciju i jezik.

A također su reosnovane i skupštine u opštinama Mitrovica, Uroševac kao i u Gnjilane, program za osnaživanje Skupštine za decu ima za cilj osnaživanje dece posredstvom skupština te tako utičući da deca budu deo procesa odlučivanja i njihov zastupnički glas da se javno čuje.

Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children, će podržavati Dečje skupštine u ovih sedam opština kao što su: Peć, Ðakovica, Prizren, Gnjilane, Uroševac, Mitrovica i Priština.