misli globalno,
deluj lokalno

Počinje kamp za decu “Svi u škole za bolju budućnost“

09.07.2015

Peć, 09 juli – U naselju “7 Septembar” održana je svečana ceremonija desetodnevnog kamp za decu “Svi u školu za jednu bolju budućnost” a koji se implementira od nevladine organizacije “7 Septembar” u partnerstvu sa NVO-om “Syri i Vizionit”.

Cilj ovog kampa je socijalizacija i druženje dece iz zajednica roma, egipćana i aškalija sa decom iz albanske zajednice, povećanje svesti o važnosti školovanja i povratku u škole dece koja su napustila školovanje.

Kamp je pružio mogućnost deci koja imaju loše materijalno stanje u familiji, posebno onima iz zajednica romske, egipćanske i aškalijske zajednice, da tokom letnjih odmora pozabave se slobodnim i obrazovnim aktivnostima kao i da se druže sa ostalom decom. Također će pomoći oko udajavanja nekoliko dece sa gradskih ulica koja traže milostinju tokom dana. U kampu će biti 80 dece a s anjima će raditi 7 (sedam) animatora.

Kamp “Svi u školu za jednu bolju budućnost” podržan je od organizacije “Terre de Homes” a implementira od organizacije “7 Septembar” u partnerstvu sa NVO-om Syri i Vizionit a trajat će od 09 pa sve do 14 jula tekuće godine.

Na kraju završetka kampa biće organizovana jedna ceremonija gde će se izložiti rad ove dece tokom kampa na kom će sudelovati predstavnici institucija i organizacija koje rade na polju zaštite dečjih prava i prava njihovih roditelja.