misli globalno,
deluj lokalno

Kampanja: Vreme je da se zaustavi izolacija Kosova - Treat US Fairly

13.07.2015

Proces Vizne Liberalizacije na Kosovu
Kampanja: Vreme da se zaustavi izoliranje Kosova / Treat US Fairly

Građanska peticija

Sutra,na dan 14.07.2015 počinje potpisivanje peticije posredstvom koga građani Kosova se obraćaju zvaničnicima Evropske Zajednice kao i Vlade Kosova za ubrzavanje procesa vizne liberalizacije.
Sakupljanje potpisa će trajati dve sedmice i organizacije partneri iz ove kampanje prvih dana će biti nap o dva mesta smešteni za sakupljanje potpisa u svakoj od sedam velikih opština. Opština Priština će imati tri punkta na kojim će biti smešteni sprovodioci peticije. Dok sledećih dana će biti u okolnim opštinama, a svaka od ovih organizacija će distribuirati informacije o lokacijama gde će biti posredstvom medija i socijalnih mreža.
Partnerske organizacije su:
1.  Kosovo 2.0 – Priština
2.  NVO EC Ma Ndryshe – Prizren
3.  NVO Communitč Building Mitrovica – Mitrovica
4.  NVO She-Era – Ðakovica
5.  NVO Syri i Vizionit – Peć
6.  NVO Network of peace Movement – Gnjilane
7.  Inicijativa za Progres INPO - Uroševac

Pozivamo vas da u sredinama u kojim živite izađete i da potpišete peticiju za ubrzavanje procesa vizne liberalizacije.
Za više informacija oko kampanje, klikni ovdje: //kfos.org/procesi-i-liberalizimit-te-vizave/

Za svaku dodatnu informaciju koja vas zanima oko ove peticije , molimo vas kontaktirajte kancelariju Fondacije 038 542 160 ili na e-mail [email protected] ili i partnerskih organizacijama

Iskreno,
Ekipa za realizovanje kampanje