misli globalno,
deluj lokalno

Obučavaju se deca kako bi održavala predavanja svojim vršnjacima o MKDP-u

13.11.2015


Gnjilane, Prizren, 9-13 novembar – U osnovnim školama i nižim srednjim školama “Selami Halaći” i “Thimi Mitko” u Gnjilanima kao i u onima “Ibrahim Fehmiu” i “Haziz Tola” iz Prizrena su stvorene grupe dece kaoja će držati predavanja svojim vršnjacima vezano za Međunarodnu konvenciju o dečjim pravima.

Deca su naučila o metodologiji predavanja za svoje vršnjake ten a dan 20 novembar, kada se i obeležava MKDP-a i oni će održati predavanja pred svojim vršnjacima.

Grupa dece koja je sad već stvorena te obučena na polju ljudskih prava će služiti školi kao jedan mehanizam za promovisanje dečjih prava i u isto vreme će se baviti i zaštitom njihovih prava unutar škole.

Ove dečije grupe su stvorene u okviru rada i programa koji Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children rade u ovim školama u okviru projekta “Zajedno za dečja prava”, ovaj projekat koji se realizuje u sedam najvećih opština na Kosovu.
U Peći se implementira projekat “Support to education in Peja Region”
23.10.2015
Peć, 23 oktobar – Tokom meseci septembra i oktobra u Peći “Syri i Vizionit” je u toku implementiranja projekta “Support to educationin Pećki Region”. finansijski podržanog od austrijske ADA-e, projekat ima za cilj da pomogne predavačima i učenicima Srednje ekonomske škole “Ali Hadri”, na poboljšanju predavanja u ovoj instituciji. Oni su stalno imali nedostatke udžbenika za prenošenje znanja za predmete hotelijerstva i turizma. Projekat podržava predavače ove škole na izradi knjiga-priručnika potrebnih za process održavanja nastave u ovoj školi, a koje će biti na raspolaganju i učenicima i to od prvog polugodišta ove akademske godine.
U saradnji i sa Opštinskim Direktorijatom za Obrazovanje u Peći jedna ekipa vanjskih eksperata je angažovana da zajedno sa profesorima izrade sadržaje. Tokom meseca novembra će se završiti tri improvizovana udžbenika: “Organizovanje posla u hotelijerstvu” pod odgovornosti msc. Teuta Kryeziu, “Usluživanje u hotelijerstvu” od Mustafa Camaj kao i “Organizovanje hotelijerskog preduzeća” od Agon Hoxhaj.