misli globalno,
deluj lokalno

Aktivno Građanstvo, izazov za lokalne i centralne institucije

19.11.2015

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Aktivno Građanstvo, izazov za lokalne i centralne institucije

Priština, 19  Novembar 2015
Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” u četvrtak je u Prištini održala konferenciju na temi “Razvoj Aktivnog Građanstva i osnaživanje uloge građana u odlučivanju” gde su uzeli učešće predstavnici kosovskih opština, žene iz skupštine, predstavnici sela i naselja  iz opština regiona Peći i Prizrena, civilno društvo, a sa kojima se odvijao program koji je imao za cilj podsticanje aktivnog građanstva na Kosovu.

Aktiviziranje građana, učešće žena u procesima odlučivanja i adresiranje problematika kod nadležnih institucija na lokalnom i centralnom nivou, rečeno je od učesnika ove konferencije.

Menduh Ulashi, zamenik gradonačelnika u opštini Ðeneral Janković (Elezov Han) je naglasio da sada (ove godine) završava se mandat predsednika lokalnih saveta, a i dalje ostaje ovaj proces njihovog funkcionisanja jedna vrsta izazova za ovu opštinu, pošto još nismo mogli da obezbedimo budžet niti za dnevnice ili na osnovi sastanaka. Svakako, mi ćemo nastaviti da se zalažemo kako bismo stvorili povoljnije uslove za sve predstavnike ovih saveta, i ako mi do sada smo uspeli samo ostvariti obezbeđivanje mobilnih telefona kako bi međusobno službeno i besplatno komunicirali, rekao je on.

U međuvremenu, opštinski zvaničnici iz opština regiona Dukađina, prisutni na ovom sastanku, izrazili su svoju uznemirenost zato što i sa realizovanjem demokratskih i slobodnih izbora za savete, ipak i posle toga pitanje saradnje opština sa selima, naseljima i kvartova, ostaje otežano pošto ovim predsednicima da bi bili aktivni trebaju im se obezbedititi uslovi za rad.

Svakako, učesnici su sugerisali da Ministarstvo Finansija zajedno sa MAPP-a trebaju iznaći neko rešenje kako bi ih stimulisali za rad i njihov angažman na adresiranju problematika i zahteva građana, za šta bi možda najbolje rešenje bilo donošenja jednog administrativnog uputstva koje omogućava da u opštinskim budžetskim linijama izvrši se uplata dnevnih triškova ovim predsednicima saveta.

Na drugu stranu, žene iz skupštine opština regiona Peći i Prizrena, su izrazile svoje nezadovoljstvo po pitanju njihovog predstavljanja na lokalnom i centralnom nivou što se tiče ključnih pozicija. Pa čak po njima, ženama se ne pruža mogućnost i proctor da bi se dokazale kao sposobne za pozicije i posebne dikastere koji su važni za njihove opštine, ali isto tako i na centralnom nivou. One su svakako izrazile nezadovoljstvo i oko učešća žena u lokalnim savetima u opštinama a gde su sen već realizovali izbori.

Arbresha Demaj iz Syri i Vizionit je rekla da je ova organizacija podržala sve ove grupe već nekoliko godina kako bi bili aktivni glasovi u predstavljanju zahteva iz zajednice kojoj pripadaju. Ona je predstavila i objavu koja sadrži razvijeni rad u ovom proteklom četverogodišnjem period programa “Aktivno Građanstvo” koji “Syri i Vizionit” implementira a podržan je od Olof Palme International Center i SIDA.