misli globalno,
deluj lokalno

Projekat za podršku ženama u rajonu Peći

09.03.2016

Od meseca februara u četiri opštine Dukađina, organizacija Syri i Vizionit je započela sa implementacijom jednog projekta sa podrškom ženama, sa finansijskom podrškom od USAID/ATRC. Projekat teži jačanju žena i njihovo podsticanje na aktivno učešće.
U okviru projekta za 20 žena opštinskih skupština Peći, Istoka, Dečana i Junika će imati jedno-dnevne forume sa raznim temama, tehničkom asistencijom, i td. olakšavajući im ovako i  promovisanje njihove uloge u politici. Za žene iz civilnog društva, biznisa ii z političkih subjekata će biti više podrške u savetovanju, montorstvu i podrške za uspeh u preduzetništvu, dok na sastancima će se prezentirati primeri uspešnosti žena u kosovskom društvu.

Implementiranje:    NVO Syri i Vizionit sa financiranjem od USAID/ATRC
Period:        Februar 2016 - Maj 2017