misli globalno,
deluj lokalno

Forum sa ženama iz opštinskih skupština regiona

16.03.2016

Peć, Rugova, 16 mart – Sa finansijskom podrškom od ATRC/USAID, nevladina organizacija Syri i Vizionit je održala jedan dvodnevni forum sa ženama iz skupštine iz opštinske skupštine Peći, Istoka, Junika i Dečana. Sastanak je deo aktivnosti koji imaju za cilj da pomognu jačanje žena u reonu, podržavanje i ohrabrivanje učešća žena  na menadžerskim pozicijama, takođe na pronalaženju potreba za tehničku asistenciju koju imaju žene skupštinarke po opštinama i podrška za poboljšanje politika i zakonodavstva oko jačanja žena. Prvog dana glavni govornik na forumu je bio Ismet Kryeziu iz KDI i mreže Demokratija na Delu. Aktivnosti su deo projekta “Podrška za podršku žena i nastavljanje i sutra sa govornicima i drugim tematikama.