misli globalno,
deluj lokalno

Počinje implementiranje 9 projekata u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam

24.03.2016

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Započinje implementiranje 9 projekata u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam

Peć, 24 mart 2016
Započela je implementacija projekata koji imaju za cilj poboljšanje pristupa random tržištu za mlade i devojke u školovanju na profesionalnim školama u smerovima hotelijerstva i turizma, ublažavanje nezaposlenosti i identifikovanje polnih barijera u ovom sektoru. Ugovori za devet projekata koji teže postizanje ovih objektiva su potpisani u četvrtak u Peći, dok je isto toliko organizacija iz Peći, Ðakovice, Prizrena i Prištine profitiralo grantovima od Syri i Vizionit za razvoj ovih projekata u svojim opštinama.
Ceremonija potpisivanja ugovora je obeležila i početak ovih projekata koji će se implementirati u sedam budućih meseci u saradnji sa tri srednje ekonomske škole; u Peći, Ðakovici i Prizrenu, u okviru “SEED Kosova – Podrška za Razvoj Obrazovanja i i Zapošljavanja na Kosovu”, jedan projekat podržan od Austrijske Agencije za Razvoj (ADA) implementiran od NVO-a “Syri i Vizionit” kao i Volkshilfe Solidarität“. Od ovog programa će profitirati učenici a posebno ženske, u srednjim ekonomskim školama – smer za turizam u regionu Dukađina, dok projekat obuhvata sve aktere turizma  u ovom regionu. Profitira i zajednica u opštinama Peć, Prizren i Ðakovica sa poboljšanjem stanja na polju zaposlenosti u turizmu, preduzeća i biznisi” kaže Dukagjin Nishići projekt menažher iz organizacije Syri i Vizionit iz Peći.
Suma stavljena na raspolaganju ovih projekata je 78 hiljada eura. Korisnici projekata tokom ove ceremonije, su predstavili jedni pred drugima ali i pred zainteresovanom javnošću svoje projekte i obuhvativši i aktivnosti i očekivane rezultate.
Projekat SEED Kosova je započeo u januaru 2014 godine i on obuhvata jednu širu gomilu aktivnostikoje će se sprovoditi u jednom trogodišnjem periodu. Težnja ovog poziva je da se poboljša kvalitet obrazovanja što se tiče orjentacije biznisa i/ili smanjenja prepreka za karijere žena u sektoru i bio je fokusiran na tri tematike, čije promene su ranije identifikovane kao prioritet kako bi se popravilo stanje u sktoru.
Poboljšanje kvaliteta obrazovanja unutar postojećih planova i programa.
preispitivanje planova i programa za postojeće profile ili elaboriranje novih planova i programa za dodatne profile i Prevazilaženje polnih barijera u industriji hotelijerstva i turizma.
Ćenan Bardhaj, zamenik direktora u NVO-u Syri i Vizionit kaže da veći deo projekata su fokusirani na prevazilaženje polnih bariera u turizmu, dotično angažmanu za obuhvatanje ženskih u obrazovanju hotelijerstva i turizma gde ima jedan veoma mali broj njih. Dok je važnost u ovom pozivu pridata potpunom preispitivanju planova iprograma za smerove hotelijerstva i turizma, kao i izrade po prvi put planova i programa (kurikuluma) za profil turističkogog vodiča - cicerona.
Finansiranih projekata je 9 koji dosežu sumu od 78,000 eura. Projekti od Syri i Vizionit već šest godina su pomagali profesionalno obrazovanje na Kosovu, sa fokusom na smerove hotelijerstva i turizma.