misli globalno,
deluj lokalno

Sastanci sa upravnim savetom za jačanje i funkcionalizaciju kutije za žalbe

22.03.2016

Prizren, 22 mart-  Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children je održala sastanak sa upravnim savetom osnovne škole i niže srednje škole “Haziz Tola” u Prizrenu, gde je diskutovano o stvaranj jedne komisije za otvaranje kutije za žalbe i njeno administriranje.
Upravni savet je sa zadovoljstvom dočekao ideju za stvaranje komisije unutar škole, a koja će administrirati sa kutijom za žalbe i pomoći upravni savet škole na tretiranju proizašlih dopisa iz kutije za žalbe.
Savet za administriranje sa kutijom za primedbe će imati jedan sastav od šest članova, dva će biti predstavnici predavača i to jedan član izabran od upravnog savjeta a drugi od samih učenika. Kao i po dva predstavnika od dece i od roditelja.
Komisija će otvarati kutiju svakog meseca i izradit će jedan pisani izveštaj o proizašlim primedbama iz kutije a koji će se potom predate upravnom savetu i direktoru škole zajedno sa papirima koji su ubačeni unutar ove kutije. Također će se dati jedno javno saopštenje za decu nakon svakog otvaranja kutije kako bi deca imala povratne informacije vezano za to šta se desilo sa njihovim primedbama  ili pitanjima koja su oni adresirali posredstvom ove kutije za žalbe.
Ovakvi radni sastanci sa upravnim savetom škola će se održati i u drugim školama kao što su “Ramiz Sadiku” i “Džemal Kada” iz Peći, “Zekerijah Redža” i “Mustafa Bakija” u Ðakovici, “Ismail Ćemali” i “Naim Frašeri” u Prištini, “Bedri Ðinaj” i “Andon Zako Čajupi” u Mitrovici”, “Tefik Čanga” i “Jeronim de Rada” u Uroševcu, “Selami Halaći” i “Thimi Mitko” u Gnjilane kao i u škole “Ibrahim Fehmiu” u Prizrenu.
Ovaj sastanak je organizovan u okviru projekta “Zajedno za dečja prava”, implementirano od NVO “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa Save the Children u nekoliko opština na Kosovu.