misli globalno,
deluj lokalno

Radionica za prioritiziranje problema savetima

05.04.2016


Peć, 04 April – Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” je održala radionicu “Prioriteti problema lokalnih saveta” koja je imala za cilj prioretiziranje problema od samih predstavnika lokalnih saveta i ženskih članica u ovim savetima koji su organizovani u okviru projekta za razvoj Aktivnog građanstva na Kosovu.

Tokom ove radionice su diskutovane razne zabrinutosti zajednice, kao što su; voda za piće, kanalizacija, voda za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, asfaltiranje ulica, Mreža električne energije, urbanistički plan na turističkim mestima, turistički centar i promovisanja culture, i td. Na ovoj radionici je urađena identifikacija problematika saveta i obrazloženje važnosti prioritetnih problematika, a koji će se kasnije predstaviti kod institucija.

Radionica je organizovana u okviru programa “Aktivno Građanstvo”, koji implementira već nekoliko godina Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” uz podršku od Olof Palme International Center kao i SIDA i koncentriše se na opštinama regiona Peći i Prizrena.