misli globalno,
deluj lokalno

Škole spremde da ojačaju i funkcionalizuju kutije za žalbe

13.05.2016

U osnovnim i nižim srednjim školama u najvećim opštinama na Kosovu, Syri i Vizionit kao i Save the Children su u toku implementiranja programa za zaštitu dece koji ima za cilj jačanje mehanizama unutar škole za zaštitu dece i stvaranje jednog komfornijeg i bezbednijeg ambijenta zanjih.
U 14 osnovnih škola i nižih srednjih škola u sedam opština stvaraju se komisije za administriranje i funkcionalizovanje kutije za žalbe sa odlukom upravnih saveta u školama i na sugestiju udruženja Syri i Vizionit zajedno sa Save the Children i direktora škola.
Sastav komisije će biti sveobuhvatan: dva predavača, od kojih se jedan bira od samih predavača a drugi od učenika; dvoje dece koja se biraju od učeničkog saveta i dva roditelja koji se takođe biraju od roditeljskog saveta.
Ova komisija će svakom meseca otvarati kutije za žalbe i proizašlo i kutija će predstavljati upravnom savetu posredstvom jednog pisanog izveštaja, dok će upravni savet škole imati odgovornosti za preduzimanje delatnosti spram proizašlih primedbi iz kutija. Takođe, komisija je odgovorna da uradi jedno javno saopštenje za decu i osoblje škole, kako bi oni imali informacija vezano za sadržaj i tretman žalbi koje se mogu naći u ovoj kutiji.
tako će ova komisija povećati poverenje dece u ovaj mehanizam da bi adresirali sve zabrinutosti ili problematike, ali istovremeno deca će imati mogućnost da posredstvom ove kutije izraze i pohvale ali i dobre inicijative preduzete od pedagoškog osoblja, tehnički radnici, sama deca ali i roditelji.
Ovako ova kutija će poslužiti školi kao jedan drugi dodatni mehanizam jednog specifičnog komuniciranja dece sa školom, na adresiranju puno pitanja koja deca ne žele ili ne smeju direktno postavljati svom razrednom starešini, psihologu ili pedagogu i direktoru škole.
Do sada ovakve komisije su stvorene u osnovnim školama i nižim srednjim školama “Ibrahim Fehmiu” i “Haziz Tola” u Prizrenu, “Ramiz Sadiku” u Peći, “Andon Zako Čajupi” i “Bedrija Ðinaj” u Mitrovici, “Mustafa Bakija” u Ðakovici, “Jeronim De Rada” kao i “Tefik Čanga” u Uroševcu.
Dok su takve komisije u stvaranju i u drugim školama kao u “Džemal Kada” u Peći, “Zekerijah Redža” u Ðakovici, “Ismail Ćemali” i “Naim Frašeri” u Prištini, kao i u školama “Thimi Mitko” i “Selami Halaći” u Gnjilanu.