misli globalno,
deluj lokalno

Aktivnosti na celom Kosovu za 1 Juni - Dan dece

01.06.2016

Saopštenje za medije
Aktivnosti na celom Kosovu u povodu 1 Juna Dana dece

Peć,01 Juni -  Nevladina Organizacija Syri i Vizionit iz Peći u partnerstvu sa organizacijom Save the Children i u saradnji sa koordinatorima dece po opštinama su obeležili 1 jun – Međunarodni dan dece.
Aktivnosti su se sprovele u opštinama Peć, Priština, Ðakovica, Uroševac, Gnjilane i Klina.
U opštinama Peć i Ðakovica, održane su dečje javne debate sa gradonačelnicima, na kojima su deca tražila od njih da opštine i sami gradonačelnici učine više da stvore bolje uslove u školama, veću bezbednost u gardovima i više sportskih i rekreativnih prostora.
Dok sui m gradonačelnici Peći i Ðakovice, Mimoza Kusari-Lila i Gazmend Muhažheri, obećali da će više uraditi za njih jer su oni sadašnjost i budućnost našeg mjesta za koje institucije trebaju više uraditi.
Dok u opštinama kao Klina, Priština, Uroševac i Gnjilane, deca iz dečje skupštine i posmatračka/monitorišuća dečja grupa Respect Our Right (ROR), su sprovela različite aktivnosti po centrima gradona izražavajući želje da pošalju janu poruku institucijama da trebaju više učiniti za njih i da su oni učesnici razvoja politika koje se tiču njihovih interesa i života.
Predstavnici grupe ROR zajedno sa Dečjom Skupštinom iz Prištine su posetili Parlament Kosova gde su predstavili i svoju delatnost i pozvali su da bude više angažmana za decu na Kosovu.
Na kraju radova, aktivnosti i poruka koje su urađene od dece učesnika adresirane su i opštinskim institucijama posredstvom koordinatora za dečja prava i predsednika dečje skupštine.
Ova dnevna kampanja je imala za cilj senzibilziranje savjesti u institucijama da treba više činiti za decu stvarajući im jedan bolji život i blagostanje kao i ugodniji i sigurniji ambijent da i kosovska deca budu i osećaju se jednakom sa svojim vršnjacima iz drugih država.
Ovaj dan je obeležen u okviru dečjeg programa  o dečjim pravima i njihovog učešća u odlučivanju, a koje realizuju Syri i Vizionit i Save the Children u opštinama; Prištine, Peći, Ðakovici, Klini, Uroševcu, Gnjilanu i Mitrovici.
Dok u okviru projekta “Prospect Plus” kojinse sprovodi u partnerstvu sa KFOS-om i podrškom od Nemačke Vlade je sprovedena inter-kulturalna zabavna aktivnost sa decom zajednica roma i egipćana iz naselja “7 septembar” i Vitomirice kod Peći.
Syri i Vizonit u ovom danu je pomogla biblioteku Azem Škrelji iz Peći sa maerijalima i radnim sredstvima za decu radi obeležavanja ovog njima veoma važnog dana.

Peć, 1 juni 2016

NVO “Syri i Vizionit”

Za više informacija:
e-mail: [email protected]
www.syriivizionit.org