misli globalno,
deluj lokalno

Savetovanje u karijeri je pomoglo učenicima da donesu odluku koja im je životno važna

07.07.2016

Đakovica, Istok, 7 i 8 juni – Predavači iz opština Đakovice i Istoka, što je tokom protekle godine prošlo kroz treninge i započeli su sa radom na predavanju predmeta savetovanja i orijentisanja u karijeri u njihovim školama izržavaju zadovoljstvo prihvatanjem učenika od prve godine kad se počeo aplicirati ovaj predmet. Aplicirana, uglavnom kao izborni predmet, ali i kao modul unutar kurikuralnog polja “Život i rad”. Orijentisanje u karijeri dobro dočekano od strane učenika u onim školama koje su već započele, dok u ostalim školama predavači su se pokazali kao zainteresovani da taj predmet primenjuju u godinama koje dolaze, dok sa novim kurikulumom da se ovaj predmet stavi kao obavezan u svim školama kako osnovnim a tako i onim nižim srednjim školama na Kosovo.
Na održanim sastancima u Đakovici i Istoku, opštinski direktori; Diana Qorkaxhiu iz Đakovice kao i Agim Haxhiu iz Istoka su ih podržali u njihovom radu.
Treninzi i licenciranje predavača za savetovanje i orjentisanje u karijeri i to za tri godine u opštinama regiona Peći, organizuju se od Syri i Vizionit uz nesebičnu finansijsku potporu od Solidar Suisse a u okviru projekta Mismatch, a što ima za cilj prilagođavanje škola sa tržištem rada na Kosovu.