misli globalno,
deluj lokalno

Certifikuje se 36 predavača za orijentisanje i savetovanje u karijeri

08.06.2016

Klina, Dečane, 7 i 8 juni - U Klini i Dečanima je certifikovano 36 predavača osnovne škole za predmet Orjentisanje u karijeri. Svi njihovi treninzi su sprovedeni u okviru programa Mistmatch a koji se realizuje od Syri i Vizionit sa podrškom od Solidar Suisse i teži da pomogne škole u opštinama Dukađinskog rajona a u skladu sa tržištem rada. Orijentisanje u karijeri je viđeno kao jedno olakšanje za učenike da u valjanom uzrastuva kako bi bili u stanju da donesu valjane odluke oko školovanja koja bismo pratili, a kao prvi sledeći korak njihovog razvoja u buduće po pitanju karijere.
Njihovo licenciranje je bilo po Evropskom Modelu u pet koraka, pripremljen kao i akreditovan od strane GIZ-a na Kosovu. Za važnost orijentisanja u karijeri kao i mogućnosti njegovog implementiranja su angažovani i opštinski direktorijati za obrazovanje ili Hajdin Morina iz opštine  Klina kao i Qazim Maloku direktor u opštini Dečane. Sa ovom svečanom ceremonijom, broj predavača koji su certifikovani u šest opština od Syri i Vizionit stiže sa oko 80 njih.