misli globalno,
deluj lokalno

Počela je "Škola preduzetništva" sa uspešnim ženama iz rajona

15.07.2016

Peć, 15 juli - Syri i Vizionit je započela sa “Školom preduzetništva” u kojoj sudeluje preko 20 žena iz opština rajona Dukađina. Odabrane iz politike, biznisa i civilnog društva. Žene uspešne i koje su aktivne u zajednici te predstavljaju jaku osnovu za promene. Grupa učesnika Škole Preduzetništva su pohađale prvu radionicu vezano za proaktivno upravljanje, odnosno “obuhvatanje polne perspective u stvaranje politike i uspešnih praksi polne jednakosti”, sa predavačicom Luljeta Demolli iz Kosovskog Centra za Polne Studije.
Aktivnosti se sprovedu u okviru Projekta za podršku žena koji Syri i Vizionit od februara meseca realizuje u opštinama kao što su; Peć, Istok, Dečane i Junik a uz finansijsku podršku od USAID/ATRC.
Slične radionice će se održati u narednih osam meseci, po jedan trening po mesecu na temi kao: Proaktivno Upravljanje – Dobre Rajonalne i Međunarodne Prakse; Politička Komunikacija – Bliskost i Predstavljanje Građanskog Interesa; Žene u Biznisu: Preduzetništvo, Marketing, Strategija i Biznis Planovi, Menadžerske Veštine; Inovacije Konkurentnosti; 'Start-ups' i Inkubiranje Biznisa; Kvalitetna Demokratija i Doprinos Žena u Borbi Protiv Korupcije; Stvaranje Razvojnih Politika kao i Uspešnih Praksi kod Polne Jednakosti; Posedovno pravo žene.
U okviru ovoga projekta održavaju se i tematske forme sa ženama opštinskim odbornicama iz četiri opštine. Aktivnosti razmene iskustava i promoviranja uspešnih slučajeva žena u rajonu, mentorstvo kao i savetovanje za žene u karijeri.