misli globalno,
deluj lokalno

Održava se javna rasprava sa interesnim stranama o Opštinskom Pravilniku za Otvaranje Žalbenih Kutija

10.08.2016

Peć, 09 Avgust – Direktorijat za obrazovanje u saradnji sa ovdašnjom Nevladinom Organizacijom “Syri i Vizionit”, su organizovali javnu raspravu za Opštinski Pravilnik za otvaranje žalbenih kutija u osnovnim kao i nižim srednjim školama u Peći.

Prisutni na ovom javnom raspravljanju su bili direktori svih osnovnih i nižih srednjih škola, potom ovdašnje nevladine organizacije civilnog društva koje se bave poljem obrazovanja i dečjim pravima, kao i institucije koje u svom mandate imaju zaštitu dece te poštovanje njihovih prava, predstavnici političkih subjekata, roditelji, predstavnici dečje Skupštine kao i mediji.

Direktor direktorijata za Obrazovanje, Besim Avdimetaj, je otvorio javnu raspravu istakavši u uvodu da “Ovaj pravilnik će neposredno uticati na poštovanju dečjih prava i njihovu zaštitu kao i poboljšanje kvaliteta obrazovanja u školama”. Potom, on je rekao da zajedno sa Syri i Vizionit su puno radili i na dopuni te izmeni drugog pravilnika a koji se tiče samih prava, odgovornosti ali i obaveza učenika i nastavnika u školama.

Naser Lajqi iz organizacije Syri i Vizionit je istakao da “Syri i Vizionit kao i Save the Children  su veoma angažovane i posvećeno rade kako bi pomogle školama i dotičnim institucijama na stvaranju mehanizama za zaštitu dece u školama ali i van njih, a jedan od tih mehanizama je i ovaj pravilnik”.

Dok, prezentovanje nacrta pravilnika je urađeno od strane zakonskog eksperta koji je angažovan od Syri i Vizionit a uz podršku od Save the Children u okviru programa “Zajedno za prava i zaštitu dece”.

Prisutni na ovom javnom sastanku su ocenili projekat kao veoma bitan za škole koje trebaju imati jedan ovakav pravilnik, a to je nešto što će učiniti još funkcionalnijim žalbene kutije postavljene u ovim školama, kao i podići će odgovornost ovih institucija spram dece a posebno na povećanju kvaliteta samog obrazovanja kao i stvaranja komfornijeg ambijenta za njih u školama.

Nakon javne rasprave, ovaj pravilnik će trebati da prođe za odobravanje posredstvom opštinske Skupštine a potom i u ministarstvu, kako bi sve škole započele sa sprovedbom ovog pravilnika od početka nove školske godine.

Opštinski pravilnik za otvaranje žalbenih kutija u osnovnim i nižim srednjim školama u Peći je dizajniran uz pomoć nevladine organizacije “Syri i Vizionit” a u partneritetu sa organizacijom Save the Children, u okviru programa “Zajedno za prava kao i zaštitu dece”, a u uskoj saradnji sa direktoratom za obrazovanje u opštini Peć.