misli globalno,
deluj lokalno

Prezentuju se prioriteti lokalnih saveta pred zvaničnicima Opštine Peć

22.08.2016

Peć, 22 avgust – Održan je sastanak “Predstavljanje prioriteta lokalnih saveta” koji je organizovan u okviru projekta za osnaživanje aktivnog građanstva na Kosovu.
Cilj ovog sastanka je prezentovanje prioriteta lokalnih saveta i obuhvatanje istih u prioritete radnih planova ili u opštinske prioritete za 2016-tu i 2017-tu godinu.
Na ovom sastanku je osim prezentacija i diskutovanja o prioritetima lokalnih saveta bilo reči i o načinu odabira prioriteta od strane opštine, za mogućnost naplate troškova za predsednike lokalnih saveta, a što je jedna od zabrinutosti za predstavnike zajednice i samu opštinu, pošto Ministarstvo Finansija nema zakonskog prostora za isplatu komisija, radnih grupa ili predsednika lokalnih saveta kao izabranih predstavnika od same opštine.
Tokom sastanka je ocenjeno, od svih učesnika, da rad organizacije Syri i Vizionit na osnaživanju i podršci predsednika lokalnih saveta i građanskog aktivizma bliže institucija sa zahtevima i svojim žalbama.
Učesnici na sastanku su bili predsednici lokalnih saveta, zamenik gradonačelnika Opštine Peć, kao i nekoliko predstavnika iz opštinskih direktorijata a koji su direktnije odgovorni za prioritete zajednice.
Sastanak je organizovan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo” a koji ima za cilj razvoj i unapređenje aktivnog građanstva na Kosovu, a i koji se realizuje evo već niz godina u rajonima Peći i Prizrena od ovdašnje nevladine organizacije “Syri i Vizionit” a uz podršku od švedske organizacije Olof Palme International Center.