misli globalno,
deluj lokalno

Kampanja za registrovanje dece u školama te potsticanje i roditelja zaredovno pohađanje nastave

30.08.2016

Istok, 26 i 29 avgust -  U selima Đurakovac i Srbobran su održane aktivnosti u okviru kampanje za upisivanje dece da pohađaju predškolsku nastavu, prvi razred kao i potsticaj dece i roditelja za pohađanje nastave. Aktivnosti su organizovane od strane ovdašnje organizacije Syri i Vizionit a u okviru projekta “Podrška EZ-a za Sprovedbu Strategije za Integrisanje Romske, Egipćanske i Aškalijske Zajednice II- Obrazovanje za Integrisanje” (nazvan EUSIMRAES 2), a finansiran od Evropske Zajednice i KFOS-a.
Ciljana fokus grupa za aktivnosti su bila deca koha pohađaju i ne-pohađaju redovnu nastavu, a gde su za cilj bilo predviđeno podizanje njihove svesti i razumevanja važnosti školovanja realizujući aktivnosti posredstvom igara i radeći razmenu iskustava među onima koji su u školi i onih koji se ne školuju. Učesnici na aktivnostima su bili i roditelji kako bi pratili rad njihove dece a gde je urađena i raspodela brošura za senzibilizaciju svih učesnika i zajednice uopšte za upisivanje dece i školovanje.
Od realizovanih aktivnosti deca su stvorila veoma ugodnu atmosferu pa su pratioci i roditelji bili i upoznati o procedurama upisa.
Projekat “Podrškan EZ-a za Sprovođenje Strategije za Integrisanje Romske, Egipćanske i Aškalijske Zajednice 2- Obrazovanje za integrisanje” (nazvani EU SIMRAES 2), jeste trogodišnji projekat koji je započeo sa implementacijom od Syri i Vizionit u opštini Istok i finansijski podržan od Evropske Zajednice i KFOS-a.