misli globalno,
deluj lokalno

Zajednički angažman za zambijent u naselju “7 septembar”

20.09.2016

Peć: 20 Septembar – U naselju  “7 Septembar”, organizacija Syri i Vizionit je organizovala zajednički sastanak između stanovništva romske, egipćanske i aškalijske zajednice sa institucijama opštinskim, odnosno Kancelarijom za zajednice, vodovodnom kompanijom “Hidrodrini” i javnom preduzeću za čišćenje “Ambijent”, kako bi identifikovali problematike sa kojima se suočavaju žitelji ovih zajednica kao i za iznalaženje rešenja kako bi se eliminisale problematike a posebno one koja se tiče snabdevanja naselja pijaćom vodom te odnošenje otpada kao dve goruće problematike koje su veliki problem u ovom naselju.

Cilj ovog sastanka je bio identifikovanje i iznošenje primedbi, zabrinutosti kod opštinskih institucija, kao što su; Hidrodrini, Ambienti i Javna Higijena, Kancelarija za zajednice i povratak, direktori kojih su uzeli učešće.

Tokom ovog sastanka, zajednica je imala priliku i mogućnost da iznese svoje zabrinutosti i svoje primedbe, kao i da ih prodiskutuje sa prisutnim učesnicima opštinskih institucija. Razgovarano je postignuto da se iznađe neko rešenje problema predstavljenih sa kojima se zajednica suočava svakodnevno, i od Ambienta i Higijene je doneta odluka da se očisti i udalje otpad kao i kontejneri iz naselja.

Nakon što se uradi čišćenje aktuelnog otpada po naselju i otklone zajednički kontejneri, Preduzeće Ambienti će iznaći mogućnost zamene zajedničkih kontejnera u individualne kontejnere, ili razdelivši kese za otpad, gde će na rasporedom određeno vreme oni će se pokupiti od radnika Higijene, zbog čega je i tražena pomoć ili mogućnost za potraživanje donacija.

Videvši teško ekonomsko stanje, direktor KRM “Ambienti” je tražio od žitelja naselja samo simboličnu mesečnu naplatu, i to najmanje od 2 eura po mesecu na način da se bar pokriju najdirektniji troškovi preduzeća kako bi došli po određenom rasporedu svake sedmice za skupljanje i odnošenje otpada. Ovo će stvoriti jedno bolje naselje i čistiji ambijent za sve kao i bolje životne uslove.

Sa predlogom direktora kompanije “Ambienti” usaglasili su se i predstavnici porodica koji su bili prisutni na ovom sastanku, ted a nakon što se izvrši čišćenje naselja da se dalje staraju kako se nebi i dalje bacalo smeće po naselju ili po drugim zabranjenim mestima.

Takođe, postignuto je da se reši problem sa pijaćom vodom, pošto sad već je rešen jedan problem u jednom delu naselja i žitelji imaju vode. A od sledeće nedelje očekuje se otvaranje kanala ted a se izvrši postavljanje cevi za pijaću vodu, kao i na drugom delu naselja na način da i druge kuće imaju tekuću i pitku vodu.

Aktivnosti se sprovode u okviru projekta koji se naziva “Prospect +" a koji se implementira od "Syri i Vizionit" sa KFOS-om.