misli globalno,
deluj lokalno

Obuhvatanje saveta na glavnim sastancima i odgovornosti institucija nad njima

21.09.2016

Orahovac, 21 septembar – Održan je sastanak sa predsednicima lokalnih saveta pod nazivom “Obuhvatanje saveta javnim skupovima i odgovornosti institucija nad njima”, sastanak koji je održan u okviru projekta za osnaživanje Aktivnog Građanstva na Kosovu.
Na ovom sastanku se diskutovalo sa predsednicima saveta o tome koliko su obuhvaćeni javnim skupovima za budžet i planiranje za sledeću godinu, kao i za godine koje slede, kao i o tome koliko su zadovoljni odgovorima i odgovornostima institucija prema njima.
Po predsednicima saveta, investicije u njihovim opštinama su orjentisane na onim lokacijama gde imaju svoje biračko telo kao i na onim mestima otkud dolaze opštinski službenici. Opštinske investicije nisu puno u skladu sa postotkom poreskih platiša i doprinosa koji oni čine u opštinskom budžetu.
Sastanak je održan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, a koji ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, a koji se realizuje već nekoliko godina u rajonu Peći i Prizrena od NVO “Syri i Vizionit” uz podršku organizacije Olof Palme International Center.