misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica sa opštinama za Zakon za Zaštitu Dece

24.10.2016

Boge, 24-25 oktobar - Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save dhe Children su u toku održavanja radionice sa opštinskim institucijama vezano za projekat zakona za zaštitu dece, a to je bazični zakon za zaštitu dece na Kosovu. Ova radionica je omogućila opštinama da se obuhvate u prethodnoj fazi finaliziranja zakona, kako bi u doglednom vremenu i lokalni nivo dao svoje preporuke na osnovi profesionalnih kapaciteta, humanih, logističkih i finansijskih koje one imaju, ili koje će im trebati za u buduće, kako bi imali jedan praktičan zakon koji će biti lako sprovodljiv na terenu.

Opštinski službenici, su čestitali organizacijama Syri i Vizionit te Save the Children koje im omogućavaju da na vreme dostave sugestije pa da su i oni uključeni u izradi i finaliziranju ovoga zakona, pošto će oni biti veoma značajni akteri u njegovom sprovođenju na terenu. Opštine su se također izjasnile kao razočarane zbog njihovog neobuhvatanja od centralnog nivoa tokom izrade ovoga zakona, a po njihovom mišljenju ovo neuključivanje čini da taj zakon u buduće bude teško ostvarljiv u praksi, pošto oni ne poznaju dobro situaciju i mogućnosti na lokalnom nivou i delegiraju kompetencije i odgovornosti bez budžetske propraćenosti kao i povećanja humanih i logističkih resursa.

Na ovoj radionici su obuhvaćeni i direktori za zdravstvo i socijalno blagostanje, kao i centri za socijalni rad iz sedam najvećih opština na Kosovu. Ova radionica se održava u okviru programa “Zajedno za prava kao i zaštitu dece”, koji Syri i Vizionit u partneritetu sa Save the Children realizuje u opštinama kao što su Peć, Priština, Prizren, Đakovica, Gnjilane, Uroševac te Mitrovica.