misli globalno,
deluj lokalno

Publicira se informator za subvencije u poljoprivredi

20.12.2016

Peć, 16 decembar – Na jednom završnom sastanku sa predsednicima lokalnih saveta Opštine Peć, podeljen je informator za Subvencije u Poljoprivredi, jedna aktivnost organizovana od “Syri i Vizionit” u okviru programa “Aktivno Građanstvo”. Predsednici lokalnih saveta su uzeli jedan informatorč koji pruža kontakte i informacije o subvencijama u poljoprivredi, dok je sastanak poslužio i da se raspravlja o tome koliko su oni informisani od opštine o grantovima i subvencijama.
Po mišljenju predsednika lokalnih saveta, Opština kad dostavlja obaveštenja o dodeli subvencija po lokalnim zajednicama, ne informiše neposredno i njih kao predsednike ovih saveta. Takođe, druga zabrinutost im je bila oko preteranih procedura ili mnoštvo dokumenata koje oni trebaju popuniti kako bi profitirali pozivom za subvencionisanje. Dakle, zatražili su da se iznađu druge forme od opštinskih službenika a kako bi aplikantima olakšali ove preterane procedure.
Projekat “Aktivno Građanstvo” koji se realizuje od nevladine organizacije “Syri i Vizionit” sprovodi i druge aktivnosti sa predsednicima lokalnih saveta i drugih aktera koji su deo programa, a koji se finansijski podržava od švedske organizacije Olaf Palme Internacional Center kao i SIDA-e.