misli globalno,
deluj lokalno

Nacionalna Konferencija "Obuhvatanje dece u odlučivanju"

20.12.2016

Saopštenje za medije

Priština, 20 Decembar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit iz Peći u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, danas je održala nacionalnu konferenciju "Obuhvatanje dece u odlučivanju".
Na ovoj konferenciji je prezantiran i izveštaj o proizašlim nalazima kao i diskutovano je o izveštaju procenjivanja o podršci i oslanjanju dece na Kosovu, te podržavanje opštinskih dečjih skupština na Kosovu.
“Naš cilj je bio da se prosledi poruka kod institucija i široke javnosti o diskriminiranju i neobuhvatanju dece u odlučivanju. Mi mislimo da deca trebaju više biti uključena u procesima kvalitativnog odlučivanja na Kosovu. Dakle, mi smo koncentrisani na osnaživanju mehanizama da deca podignu glas te da osnažimo njihovu aktivnu ulogu u odlučivanju. Naše aktivnosti će biti nastavljene s monitorisanjem i objavljivanjem slučajeva nesprovođenja dečjih prava na Kosovu” kaže Vlora Latifi, koordinatorica projekta od NVO-a Syri i Vizionit.

Direktor Centra za socijalni rad u Prištini, Vehbi Mujku, je rekao da “Institucije trebaju više uraditi kao i biti odgovornije što se tiče obuhvatanja dece u odlučivanju i stvaranje mogućnosti i uslova da dece uživaju prava koja ih sleduju, a za takvo nešto smo svi odgovorni”.

Ova konferencija je realizovana u okviru projekta "Upravljanje dečjim pravima" koji se implementira od organizacija partnerskih “Syri i Vizionit” sa “Save the Children Kosova”, koje već godinama zaredom u okviru ovog projekta su podržavane na osnaživanju uloge dece u procesima odlučivanja, Osnažujući i ulogu važne dečje opštinske skupštine u opštinama Priština, Gnjilane, Ferizoviće, Mitrovica, Đakovica, Klina i Peć.
 

Decembar 2016

NVO “Syri i Vizionit”

Za više informacija:
Vlora Latifi
Tel: 044 143 098
e-mail: [email protected]
www.syriivizionit.org