misli globalno,
deluj lokalno

Ceremonija projekta “Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom regionu Kosova i Crne Gore

15.02.2017

Saopštenje za Medije

Održana je završna ceremonija projekta “Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom regionu Kosova i Crne Gore”

Održana je završna ceremonija projekta “Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom regionu Kosova i Crne Gore” koji je implementiran od STIKK-a kao i organizacije Syri i Vizionit a uz financijsku pomoć od Evropske Zajednice u okviru programa za prekograničnu saradnju Kosovo – Crna Gora.

Ceremonija koja je danas održana je obeležila završnu aktivnost jednog projekta kojim su podržavani mladi i njihove ideje, takođe je projekat podsticao inovacijstvo i poslužilarazvoju turizma i promovisanja rajona. Učesnici na ceremoniji su bili predstavnici Evropske Komisije – Kancelarija u Prištini, Ministarstvo za Rad i Socijalno Staranje, službenici opštine Istok kao i predstavnici civilnog društva, medija i dobitnika grantova.

Govornici tokom ceremonije su naglasili da takvi projekti pomažu lokalnom razvoju i predstavljaju bolje modele kao i međudržavnu saradnju te su i obećali da će nastaviti stalno podržavanje svu omladinu u njihovim novim idejama u pravcu razvoja turizma u Istoku ali i na celom Dukađinu.

Predstavnik kancelarije EZ-a na Kosovu, Libor Chlad, je rekao da takvi projekti prekogranične saradnje su jedno veoma važno sredstvo EZ-a kojim se pomaže prekograničnim regionima i služi da bi se prevazišle podjele koje stvaraju granice. “Ovdje gdje smo danas ima puno potencijala i ovaj potencijal možete lako koristiti pretvarajući ga u bolje mogućnosti. Ovaj projekat upravo tome teži”,  izjavio je Chlad.

Zamenik gradonačelnika opštine Istok, Lulzim Blakaj, rekao je da je Opština veoma zadovoljna što je podržala jedan projekat koji je od izuzetne važnosti za omladinu iz ove opštine a kojima je pružena mogućnost da izraze svoje ideje a posebno one inovativne koje se tiču sfere turizma, ali i kao jednu dodatnu mogućnost međusobne saradnje sa opštinom Berane u Crnoj Gori.
Dok, zamjenik ministra za Rad i Socijalno staranje, Safet Kamberi, ocijenio je lokalni i nacionalni karakter koji je pridat ovom projektu te koji je dobio neke druge održive dimenzije saradnje među dve susedne republike, Kosovo i Crnu Goru, sa objektivima razvoja preduzetništva u prekograničnom reonu. “Uzevši u obzir turističke potencijale koje ima Istok ali i Dukađin, uveren sam da ovi mladi će puno lakše sebe pronaći na tržištu rada”, istakao je zamenik ministra Safet Kamberi.

Projekat finansuaran od Evropske Zajednice, “Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom rajonu Kosova i Crne Gore”, je podržao omladinu kako bi se pripremili da doprinose razvoju turističkom sektoru posredstvom upotrebe tehnologije, te da istovremeno pozitivno utiču na razvoju ekonomije. U okviru projekta je u promotivnih rađeno utemeljivanje Kuća Inovacija za Kosovo (u Istoku), a što je stvorilo uslove i podršku za mlade iz opštine Istok ali i šire, dok u okviru projekta je urađeno i promovisanje regionalnih proizvoda/usluga a gde su podržani mladi kao i novi biznisi sa naglaskom implementiranjasuvremene tehnologije kao noviteta u oblasti turizma, finansirane su ideje i dodeljeni su grantovi za inovacije i ostale aktivnosti promotivnih kampanji.