misli globalno,
deluj lokalno

Sastanak sa predsednicima lokalnih saveta za iznošenje prioriteta građanstva

09.03.2017

Peć, 09 mart – Održan je sastanak sa predsednicima lokalnih saveta “Iznošenje prioriteta građanstva za ovu godinu”, sastanak održan u okviru projekta za osnaživanje Aktivnog Građanstva na Kosovu.
Na ovom sastanku je diskutovano sa predsednicima lokalnih saveta o tome koliko su obuhvaćeni prioriteti ili njihove potrebe od strane opštine u protekloj godini, kao i koji su prioriteti građanstva za ovu godinu.
Po stavovima predsednika lokalnih saveta, investicije u njihovoj opštini se ne raspodeljuju na podjednak način, u nekim mestima se više investira dok na nekim drugim mestima malo ili uopšte. Opštinske investicije nisu baš puno u skladu sa postotkom poreskih platiša i doprinosom koji oni čine opštinskom budžetu.
Sastanak je organizovan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koji ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, a koji se realizuje evo već nekoliko godina u region Peći i Prizrena od strane ovdašnjeg NVO-a “Syri i Vizionit” a koji je podržan od organizacije Olof Palme International Center.