misli globalno,
deluj lokalno

Finansije


Syri i Vizionit se finansira od projekata koje realizuje sa partnerima i donatorima, od sopstvenih prihoda, usluga i drugih oblika finansiranja. Većina donatora koji finansiraju naše projekte su međunarodne organizacije, a u određenim slučajevima ima participiranja i od strane ovdašnjih institucija i privatnog sektora.
Organizacija ima pravilnik koji valjano uređuje funkcionisanje finansija u organizaciji.

Vanjski auditori vrše inspekciju svake fiskalne godine. Auditorski uviđaji su kompletirani i to počevši od 2004 godine, i vršeni redovno tokom ostalih godina koje su usledile.