misli globalno,
deluj lokalno

POZIV ZA APLIKACIJU Grant za lokalni Ekonomski Razvoj

12.10.2015


 

POZIV ZA APLIKACIJU

 

Grant za lokalni Ekonomski Razvoj

 

Syri Vizionit  (SiV) i Opstina Istok (OI) uz podrsku Evropske Komisije deli grantove za podrsku lokalnog ekonomskog razvoja Istoka. Dodela grantova se obavlja u okviru projekta “Razvoj Istoka” koji se implementira od SiV/OI uz podrsku i upravljanje Kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Projekat ima za cilj da ojaca i promovise lokalni ekonomski razvoj Istoka fokusiran na razvoj i rast konkurencije i dostizanje potencijala biznisa i lokalni organizacija sa posebnim naglaskom na stvaranju zaposlenosti i rastu lokalne ekonomije.

Grantovi ce biti deljeni za sledece tematske oblasti:

·        Oprema za procesiranje (obradu).

·        Poboljsavanje kvaliteta proizvoda.

·        Poboljsavane ambalaze i oznaka(etiketa).

·        Marketing i Promovisanje Proizvoda/ Lokalni Usluga

·        Biznesi planovi

·        Stvaranje novih radnih mesta.

·        Povecavanje proizvodnje.

·        Poboljsavanje operativnosti preduzeca (biznisa) i organizacija i

·        Povecavanje ljudski kapaciteta.

 

Maksimalna suma za grantove je 3,500 EURA. Pravo na aplikaciju imaju privatna preduzeca(biznisi), nevladine organizacije i udruzenja biznisa i farmera registrirani u Istok i koji  deluju u Istok. Formular za aplikaciju i vodic mogu se preuzeti na internet  stranici SiV (www.syriivizionit.org), u kancelariji SiV u Peci i u opstini Istok, kancelarija 212.­­­­­­­­­­­­­ Formular za aplikaciju i ostali potrebni dokumenti treba da se predaju u opsti Istok, kancelarija 212 ili kod Syri i Vizionit u Peci ili poslati na email: [email protected] do datuma 06 Novembar 2015 u 15.00h casova.

Informativna sesija ce biti odrzana 16 Oktobra u 13:00h casova u Restaurant “Trofta” Istok, podsticaju se da ucestvuju  svi potencijalni aplikanti.

 

Preuzimaj vodic za grantove.

Preuzimaj formular za aplikaciju.