misli globalno,
deluj lokalno

Podrška EZ-a na Sprovedbi Strategije za zajednice Roma, Egipćana i Aškalija

Naslov projekta: Podrška EZ-a na Sprovedbi Strategije za Integrisanje zajednica Roma, Egipćana i Aškalija 2-Obrazovanje za Integrisanje (EUSIMRAES 2)
Vremenski rok: 36 meseci (April 2016 - Mart 2019)
Mesto: Istok
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 94 203. 80 €
Donatori: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS)

Cilj projekta: Specifični objektiv projekta je da obezbedi jedan jednak pristup deci roma, egipćana i aškalija u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, poboljšavši upis, pohađanje i postizanje rezultata dece posredstvom podrške zasnovane na zajednici kao i na finansiranju.

Korisnici: Deca iz zajednica romske, egipćanske i aškalijske zajednice, od uzrasta 5 pa do 14 godina, roditelji dece školskog uzrasta, predavači u školama koji služe ciljnim zajednicama, učenici srednjih škola, organizacije civilnog društva i široke javnosti na Kosovu.

Realizovanje projekta: Obuhvatanje dece iz zajednica roma, egipćana i aškalija u predškolskom obrazovanju, osnovnom kao i srednjem, te poboljšanje rezultata kod učenika ovih zajednica. Poboljšan pristup i pohađanje dece iz egipćanske, romske i aškalijske zajednice u višem srednjem obrazovanju kao i poboljšanje njihovih kapaciteta kako bi se okoristili od višeg obrazovanja. Organizacije koje rade na polju obrazovanja zajednica egipćanske, romske i aškalijske zajednice te poboljšanju njihovog kapaciteta za pružanje kvalitetnijih usluga članovima ovih zajednica.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Podržava se operisanje 10 nastavnih centara
•    Vrši se podizanje svesti roditelja romske, aškalijske i egipćanske zajednice kako bi se daca upisala na vreme u školi
•    Pruža se logistička podrška deci iz reda zajednica roma, aškalija i egipćana a kako bi pohađali predškolsku nastavu
•    Pruža se individualno mentorstvo i pomoć oko domaćih zadataka za decu školskog uzrasta te onih koji su završili
•    Organizuje se trening protiv predrasuda za predavače i roditelje, kao i pruža se mentorstvo/savetovanje kako bi se obezbedilo sprovođenje stečenih kapaciteta
•    Organizuju se lokalni događaji kako bi bolje pomogli integraciju dece iz egipćanske, romske i aškalijske zajednice za školski nivo.
•    Pruža se podrška za upisivanje romske dece, egipćanske i aškalijske za srednje i visoko obrazovanje
•    Stvara se jedan program stipendija za učenike romske, egipćanske i aškalijske zajednice za višu srednju školu
•    Pruža se mentorstvo za dobitnike stipendija
•    Formira se jedna neformalna mreža OCD-a koje rade na poboljšavanju mogućnosti obrazovanja za zajednice egipćana, roma i aškalija
•    Olakšava se komunikacija među članovima mreže i radi na boljoj preraspodeli potrebnih informacija
•    Sprovodi se strategija saradnje sa mrežom
•    Pruža se mogućnost profesionalnog razvoja članova mreže, kako bi se poboljšale njihove veštine službe i advokacije.