misli globalno,
deluj lokalno

Upravljanje dečjim pravima

Naziv projekta: “Upravljanje dečjim pravima”
Vremenski rok: 12 meseci  (Januar 2016 – Decembar 2016)
Mesto: Peć, Đakovica, Uroševac, Gnjilane, Priština, Mitrovica i Klina
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 57, 430. 72€
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Projekat ima za cilj osnaživanje dece na lokalnom nivou, kao i njihovo uključivanje u odlučivanju preko jačanja dečjih opštinskih skupština, kao zakonski organ za organizovanje dece na opštinskom nivou, na način da one utiču na izradu lokalnih politika, koje se vežu za poboljšanje dečje politike, respektovanje njihovih prava i obuhvatanje u donošenju odluka.

Korisnici: Korisnici su deca opštinskih skupština u opštinama Peć, Đakovica, Priština, Gnjilane, Uroševac, Mitrovica i Klina, koji predstavljaju niže srednje škole u ovim opštinama. Takođe, korisnici su i lokalne institucije, odnosno koordinatori za dečja prava tih škola, a koji su uključeni u aktivnostima projekata kao i na mnoštvu treninga koji su realizovani za podizanje kapaciteta i osnaživanje skupština.

Realizacija projekta: U šest opština na Kosovu je direktno rađeno sa dečjim skupštinama, kao i sa koordinatorima za dečja prava u ovim opštinama, a gde su dečje skupštine i koordinatori izradili njihove radne planove za sledeće dve godine.

Aktivnosti i rezultati:
•    Realizovano je 6 informativnih sastanaka sa dečjim opštinskim skupštinama u opštine Peć, Đakovica, Priština, Mitrovica, Gnjilane i Uroševac,
•    Realizovanje serije debata Karl Popper u povodu obeležavanja Dana Učitelja u saradnji sa Opštinom Priština i partnerima SCI i SIV,
•    Povećanje dečjeg učešća u odlučivanju posredstvom slobodnih izbora u osnovnim i nižim srednjim školama, za izbor članova dečje skupštine od same dece,
•    Izbor mladih članova grupe ROR,
•    Realizovanje informativnog sastanka grupe ROR, za prezentaciju plana i aktivnosti kao i novih članova ove grupe,
•    Lansiranje nove web-stranice grupe ROR,
•    Realizovano je 7 sastanaka sa jedinicama za ljudska prava, odnosno sa koordinatorima za prava deteta u sedam opština,
•    Ostvareno je 7 aktivnosti u okviru međunarodnog dana dece; 1 Juna.
•    Realizacija treninga sa koordinatorima za dečja prava,
•    Izrada nacrta prvog dokumenta CLMA-a,
•    Realizovano je 5 redovnih sastanaka sa dečjim skupštinama (Klina, Đakovica, Mitrovica, Uroševac, Gnjilane)
•    Realizovan je jedan redovni sastanak, kao i jedan trening sa monitorišućom dečjom grupom ROR,
•    Realizacija dve razmenjujuće posete između dečjih opštinskih skupština,
•    Realizovano je 7 sastanaka za dečja prava odnosno sa koordinatorima za dečja prava u sedam opština