mendo globalisht,
vepro lokalisht

Për Anëtar/e

Pse?

Sepse duke qenë anëtar i Syrit të Vizionit bëhesh pjesë e një grupi për që është duke punuar për të përmirësuar gjendjen në komunitetin tuaj duke trajtuar çështje kombëtare ose ndërkombëtare. Anëtarësia të bën të jesh i/e përfshirë në strukturat e organizatës, të jesh pjesë e vendimeve që merren, planifikimit të tyre dhe në përgjithësi të jesh i përfshirë në një komunitet të madh aktiv që vepron në ndryshimin e jetës së njerëzve.

Qytetarët duan të jenë aktiv dhe të jenë pjesëmarrës veprues në komunitet, duke u angazhuar në aktivitete, ose duke marrë pjesë në strukturat e organizatës. Kjo i bën ata të përfshihen dhe të ndajnë disa nga vlerat që ka organizata jonë: Respektimin e të gjithëve pa dallime; Punën në ekip dhe ndihmën ndaj njëri-tjetrit; Hapësirën e veprimit për vullnetarët; Besimin dhe përgjegjshmërinë, qasjen bashkëpunuese dhe gjithë-përfshirjen.

"Syri i Vizionit" ju krijon mundësinë anëtarëve të vet të sjellin brenda organizatës edhe vlera tjera që ata i përfaqësojnë, angazhohet në çuarjen më tej të kuazave të drejta që ata kanë dhe i bashkëngjitet zërit të tyre që vjen nga komuniteti të cilin e përfaqësojnë.

Njëkohësisht duke qenë pjesë e saj, anëtarët mundësojnë zhvillimin e organizatës, fuqizimin dhe rritjen e saj, duke u kthyer nga një akter pasiv në pjesë të ndryshimit në organizatën e vet.

Anëtarësimi është shkallë më e lartë e përfaqësimit të qytetarit brenda organizatës, është një hap që të bën vendimmarrës brenda organizatës, pjesë e zhvillimit të saj. Automatikisht kjo ju jep një përparësi në angazhimet në fushatat dhe projektet që Syri i Vizonit realizon.

Ne në Syri i Vizionit i kushtojmë shumë rëndësi zbatimit të praktikave të mira, prandaj na ndihmoni ne dhe vetes ta ndryshojmë këtë vend për të mirë!

Të dhënat personale

Ju lutemi të zgjidhni fushën tuaj të ekspertizës *
Fushat e interesit * Në cilat çështje të shoqërisë civile jeni më së shumti të interesuar të angazhoheni?
Në mënyrë që të ngrit vetëdijen e qytetarëve dhe të lehtësojë fushatat të cilat zbatohen, pajtohem që Syri i Vizionit të më mbajë të informuar për aktivitetet që ndërlidhen me to. *
Pagesa e anëtarësisë*
Misioni, Vizioni, dhe Politika e OJQ-së Syri i Vizionit *