misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za Volonter(k)e i Članove/ice

Syri i Vizionit je organizacija koja realizuje lokalna djelovanja zasnovana na dobrim praksama. Misija Organizacije je da podrži zajednicu preko informisanja, advokacije (zastupanja/zalaganja), podizanja svesti, i podizanja kapaciteta pojedinaca, neformalnih grupa, organizacija, institucija, mreža i donatora.

Da bi se postigle gornje; vizija i misija, Syri i Vizionit sprovodi saradnički pristup te otvoreno partnerstvo sa interesnim stranama, te korisnicima, kao i svojem brojnom članstvu i volonterima.

Sa proširenjem delovanja kao i povećanjem same Organizacije, iznikla je potreba za sistem te povećanje članstva i volontera, pa pozivamo ljude svih uzrasta, sa bilo kakvim sposobnostima koje oni imaju, da doprinesu za neku održivu promenu u mestu gde živimo.

Bazirajući se na vrednostima organizacije koji osim ostalog obuhvataju: Poštovanje svih bez razlike; Ekipni rad i uzajamno pomaganje; Prostora za delovanje volontera; Poverenje i odgovornost, Saradnički pristup i sve-obuhvaćenost, mi vas pozivamo da se prijavite za Volonter(k)e ili Članove/ice naše Organizacije kako bi postali jedinstven deo promena u našem društvu.

Volonter(k)e Budući jedna od nevladinih organizacija, nepristrasna i fokusirana na građanstvo, Syri i Vizionit vam omogućava da se vaša zalaganja usmere na nezavistan način, te da to stigne do onih koji imaju potrebu za vaš angažman.

Mi pružamo nekoliko načina volonterskog angažmana na projektima i raznim kampanjama za studente, učenike, praktikantë, istraživače, grupe, pojedince, i bilo koga drugog ko je zainteresovan/a da pruži svoj doprinos za naše socijalno blagostanje.

Sa reagovanjem kao volonteri vi postajete deo jedne angažovane grupe na ovim aktivnostima i u koraku ste sa organizacijom.
Članove/ice "Syri i Vizionit" stvara mogućnost svojim članovima unutar organizacije kako bi uneli i druge vrednosti koje oni predstavljaju, angažovanje daljnje prenowenje pravih uzroka koje imaju i priključuje se njihovom glasu koji dolazi iz zajednice koju predstavljaju.

Učlanjivanje je najviši stepen predstavljanja građanina unutar organizacije, to je jedan korak koji te čini odlučiocem u organizaciji, postaješ deo njenog razvitka. Automatski vam ovo daje jednu prednost u angažovanju u kampanjama i projektima koje Syri i Vizionit realizuje.

Ako Syri i Vizioni-u pridate više značaja na sprovođenju dobrih praksi, dakle pomoći ćete nama i sebi da promenimo ovo mesto na bolje!