mendo globalisht,
vepro lokalisht

Stafi dhe VullnetaretNë nivelin organizativ, OJQ Syri i Vizionit ka të punësuar nëpër projekte rreth 15 persona, shumica e të cilëve kanë përgjegjësi të caktuara për projekte specifike.

Ky ekip punues përkrahet nga një grup kryesor i 40 të rinjve vullnetarë të trajnuar nga organizata jonë dhe aktivistë të komunitetit, që shërbejnë në aktivitete të caktuara në lëmin e avokimit, shpërndarjen e informative dhe rritjen e vetëdijes.  

Ndërsa lista e gjerë e vullnetarëve me mbi 300 persona kohë pas kohe angazhohen në projekte të ndryshme si vëzhgues në monitorimin e zgjedhjeve, anketues, etj.