mendo globalisht,
vepro lokalisht

Broshura

Broshura - Ekipi per te drejtat e femijeve Ligji per Mbrojtjen e FemijesShkolla MiqesoreHULUMTIMI: Komunat e Kosovës në ballafaqim me pandeminë globale COVID19 (raporti final)HULUMTIMI: Komunat e Kosovës në ballafaqim me pandeminë globale COVID19 (pjesa e dytë)HULUMTIMI: Komunat e Kosovës në ballafaqim me pandeminë globale COVID19 (pjesa e parë)DISIPLINA POZITIVE NË PRINDËRIMIN E PËRDITSHËMDoracak udhezes per praktiken profesionale ne drejtimin hoteleri dhe turizemInformohu Mbrohu dhe Raporto!Shkolla e ArtitShkolla e TeknikeShkolla e MuzikesShkolla e MjekesiseShkolla e EkonomikeInformator - Ndergjegjesimi i Punetoreve per te Drejtat e Tyre dhe Regjistrimi ne SindikataDoracak për praktikën profesionale: InformatikëDoracak për praktikën profesionale: TelekomunikacionDoracak për praktikën profesionale: Përpunues i prodhimeve ushqimoreDoracak për praktikën profesionale: Teknologji e prodhimeve bujqësoreMekanizmat Miqësorë në Shkolla për Raportimin e Dhunës Ndaj FëmijëveInformatori për të Drejtat e FëmijëveStorie Suksesi, Profilet e Grave Nga Rajoni i DukagjinitInformator për subvencionet në bujqësiToleranca Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës REALITETI YNË - Respektimi i të drejtave të fëmijëve të Kosovës Raport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Naim Frashëri”, PrishtinëRaport nga Hulumtimi - Perceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkollaRaport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, GjakovëRaport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ramiz Sadiku”, PejëKonventa e kombeve të bashkuara mbi të drejtat e fëmijës Qytetaria AktiveDoracak - Udhëzues për praktikën profesionale në shkolla të mesme profesionale ne lëmin e Hotelerisë dhe TurizmitQytetaria AktiveRaport mbi qytetarinë aktiveRaport nga monitorimi i zbatimit te ligjit per mbrojtjen e natyresFestivali i RrugësNdikimi i grupeve të interesit në ndryshimin e ligjit për mbeturina konform direktivave të BE-sëNdikimi i grupeve lokale të interesit në vendimmarrje në nivel qendror - Ligji për pyjetBRIDGE