misli globalno,
deluj lokalno

2002

Tokom 2002. godine objavljena su dva broja magazina Vizioni. Za Dan zaljubljenih organiziran je koncert s ciljem prikupljanja novčanih sredstava radi nastavljanja izdavanja magazina Vizioni. U julu 2002. godine Syri i Vizionit zatražila je od OEBS-a iz Peći podršku za objavljivanje novog magazina o zalaganju Glasnik. OEBS je podržao izdavanje magazina te je magazin objavljen u 8500 primjeraka na albanskom i 850 na srpskom jeziku. Incijativa je planirana da pokriva Pećku oblast (Peć, Dečani, Klina i Istok).

Nadalje, Omladinski centar iz Peći, koji je osnovan od strane Oka Vizije, u saradnji sa OEBS-om nastavio je s radom putem registracije novih članova. Omladinske grupe iz svih zajednica organizirale su zajednički kamp u Brezovici gde je učestvovalo 75 mladih.

U novembru 2002. godine uz podršku OEBS-a i međunarodnje organizacije Concern organizovan je, s pripadnicima svih zajednica koje žive u Peći, jednodnevni trening Konflikt menadžment u Irskoj. Tokom istog perioda (novembar) Oko Vizije angažovalo se na prikupljanju informacija o ženskim NVO organizacijama u Pećkom regionu, o čemu je objavio i jednu brošuru. Broj ženskih NVO organizacija u Pećkom regionu, u to vrijeme, bio je 45 i to na području Peći, Istoka, Dečana i Kline.