misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 1999-toj godini

U vreme dok još uvek nisu bile oformljene opštinske institucije ili drugi oblici vlasti pored međunarodne misije UNMIK-a, a koje je trajalo do 2000-te godine, mala grupa od 4-5 ljudi inicirala je ideju o organizaciji koja će mobilisati omladinu na Kosovu i motivisati ih da daju svoj doprinos društvu i zajednici. Nije bilo mnogo ideja, niti je postojao jasan koncept, ali je volja i spremnost za volontiranje u cilju doprinosa zajednici bila i više nego izražena. Nedostatak mobilnosti, angažovanja građana i volontera, nedostatak informacija, kao i nedostatak akcija u ime cele zajednice kao i bliskosti među građanima, su ukazali na potrebu za neophodnim promenama, kako bi se omladina bolje orijentisala u svojim angažovanjima. U ovom periodu su određeni sektori u kojima će organizacija biti angažovana u narednim godinama sve do dana današnjeg.

Krajem 1999-te godine, grupa je okupila oko 20 mladih ljudi koji su se sastajali u cilju određivanja aktivnosti kojima će se baviti u budućnosti. Obzirom da su informisanost i podizanja svesti građana bile oblasti u kojima je bilo neophodno nešto konkretno učiniti, nastala je ideja o pokretanju jednog časopisa kao prve aktivnosti na kojoj će biti angažovani. Na ovim sastancima kreiran je nacrt omladinskog časopisa koji je nazvan „Vizioni“, i koji je za cilj imao predstavljanje vizije mladih kojima pre toga nije data prilika da budu uključeni, a koji su sada imali viziju o ulozi koju će imati u kreiranju društvenog života u sredini u kojoj žive. „Vizioni“ je u onom trenutku postao naziv za grupu mladih ljudi u gradu Peć. U okviru diskusija organizovanih povodom kreiranja časopisa, bili su podeljeni u grupe koje su radile na rubrikama koje će ovaj časopis objavljivati. Deset godina kasnije, rubrike ovog časopisa predstavljaju sektore i projekte na kojima je osoblje organizacije profesionalno angažovano u saradnji sa drugim organizacijama kao i veoma važnim donatorima iz regiona.

Do kraja godine, ova grupa je razvila ideje o njihovim aktivnostima, i uspostavila kontakte sa profesionalcima iz opštine Peć i organizacijama koje su među prvima počele da deluju na Kosovu. Na ovim sastancima su uvideli mogućnost saradnje i zajedničkog zalaganja na projektima koje će kasnije sprovoditi. Ovi kontakti su se ispostavili veoma važnim za organizaciju u kasnijem periodu, za kreiranje njene strukture i projekata koji su doprineli njenom jačanju. 1999-ta godina je bila vreme kada na Kosovu nije bilo televizije, bilo je nekoliko novina koje su kreirane u tom vremenu i nisu bile dobro raspoređene, grad Peć nije imao čak ni telefonske linije, ni fiksne ni mobilne, internet takođe nije postojao, pa je komunikacija sa ostatkom sveta bila na veoma niskom nivou.