misli globalno,
deluj lokalno

Studijska poseta vezana za povratak u regionu Dukađina

26.09.2011

U okviru projekta za izradu strategije za delovanje sa srpskom zajednicom u opštini Orahovac, u ponedeljak je realizovana jedna studijska poseta sa predstavnicima zajednica u Orahovcu i Velikoj Hoči u opštinama Peć i Klina.

U ovim dvema opštinama su i održani sastanci sa opštinskim zvaničnicima kako bi se pokazali uspešni primeri povratka i re-integracije u Peći i Klini. Dok dobri primeri povratka i re-integracije su viđeni i u selu Vidanje pri opštini Klina, gde je uspešan povratak podržan i od realizovanih projekata od strane lokalne NVO-a “Syri i Vizionit”.

U opštini Peć je posećen i Radio Goraždevac a koji već dugo vremena uspešno funkcioniše na ovom prostoru.