misli globalno,
deluj lokalno

Održavaju se časovi o izborima kod 200 maturantskih odelenja

25.10.2012

U 200 odelenja maturanata, tokom avgusta meseca u opštinama regiona Peći, započeto je sa održavanjem edukativnih časova za nove glasače. Ovi časovi koji će se održati u svim odelenjima sa maturantima na Kosovu imaju za cilj da ove učenike kao potencijalne glasače informišu vezno za značaj izbora, razvoj demokratije i njihovu ulogu u društvu aktivnih građana.

Od organizacije “Syri i Vizionit” u oko dvadeset srednjih škola u opštinama Peć, Đakovica, Klina, Dečane, Istok i Junik je angažovano deset trenera koji su tokom protekle sedmice održali obuku sa maturantima u gimnazijama i profesionalnim školama.