misli globalno,
deluj lokalno

Syri i Vizionit predvodi kampanju za liberalizaciju viza u opštinama iz regiona Peći

09.07.2015

Peć, 09 Juli - Syri i Vizionit kao deo započete inicijative od Kosovske Fondacije Otvorenog Društva i svojih partnera u civilnom društvu, se priključio kampanji za viznu liberalizaciju koja je započela u april ove godine, sa pismom upućenim Visokoj Predstavnici Evropske Zajjednice, Federica Mogherini, Komisioneru Johannes Hahn kao i Komisioneru Dimitris Avramopoulos.
Ovom kampanjom organizacije civilnog društva su se obratile autoritetima evropske Zajednice i Vlade Kosova. Kampanja sadrži postavljanje postera na aerodromu u Prištini kao i na socijalnim meijima, podrazumeva i jedan dokumentarni film koji će biti gotov u avgustu ove godine, kao i jednu građansku peticiju upućenuglavnim akterima izoliranja našeg mesta – Evropskoj Zajednici i Vladi Kosova.

Syri i Vizionit će biti odgovorna za sprovođenje kampanje u rajonu Peći, u kom se obuhvataju potpisivanje peticije od strane građana u pet opština ovog regiona, distribuiranje promotivnih materijala, medijsku kampanju na lokalnom nivou i koordiniranje saa građanstvom i lokalnim akterima.
Jedna od aktivnosti ove kampanje je i adresiranje posredstvom pošte kroz slanje razglednice predstavniku kancelarije EZ-a na Kosovu, Samuel Zhbogar i ministru za evropske integracije Bekim Çollaku od strane građana, koji će pisati poruke i svoje zahteve u odnosu na izveštaj o potrebi vizne liberalizacije na za Kosovo.

Tekst peticije, za koji se očekuje da se potpiše od građana će biti ovaj:
\"Mi građani potpisnici ove peticije smo uvereni da izoliranost Kosova i nametanje Shenghen viza, sada već je počelo negativno delovati na svim pokretima u društvu, i ostavlja nepovratne tragove na razvojne procese koji nam tako puno trebaju. Ograničavanje slobode kretanja, od mesta unutar Evrope, je jedan paradož vremena, posebno danas kada je globalizacija obuhvatila svaki dio života, i onemogućava normalni razvoj kada nema slobode kretanja.
Tražimo od autoriteta Evropske Zajednice, kao i od strane Vlade Kosova da što pre stvori uslove za viznu liberalizaciju za građane Kosova. EZ nas treba tretirati onako kako je tretirala druge u regionu, dok naši upravljači trebaju ispuniti uslove za liberalizaciju viza za građane Kosova. EZ nas treba tretirati kao i sva ostala mesta u regionu, dok naši nosioci vlasti trebaju ispuniti postavljene kriterijume sa puno više volje i odlučnosti.
Ako hoćemo više ekonomske razvijenosti, kvalitetnog obrazovanja, javnog zdravstva, kulturne i sportske razmene, a posebno ako hoćemo manje Kosovara koji hoće da migriraju, tada smo ubeđeni da treba liberalizirat Šengen vize i to što pre!\"

Potpisivanje peticije u regionu Peći će se organizovati od Syri i Vizionit posredstvom mobilnih ekipa sa stolovima koji će se postaviti u centrima gradova Peć, Istok, Klina, Dečane i Junik, počevši od datuma 14 jula 2015 godine.
Očekujemo angažman i senzibilizaciju od svih građana i pozivamo ih da budu što aktivniji u pisanju razglednica i kako bi povećali što više broj potpisa na ovoj peticiji.